SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanmış veya kabul edilmiş makaleler

Ulusal

 • Elif Özlem Aydın , Esra Okur Coşkunçay , Ümit Ceren Bayazitoğlu , Seda Cengiz and Elif Yüksel.
  (2014) Konuralp’teki Ahşap Sivil Mimai Örneklerini Belgeleme Çalışması.
  TAÇ Mimarlık Arkeoloji Kültür Sanat Dergisi , No. 4, ISBN: 2148-0974

Uluslararası

 • İbrahim Kani , Serkan Bolat.
  (2016) Effective catalytic oxidation of alcohols and alkenes with monomeric versus dimeric manganese(II) catalysts and t-BuOOH.
  Applied Organometallic Chemistry ,
 • HAMİYET ŞAHİN KOL , İLKER YALÇIN.
  (2015) Predicting wood strength using Dielectric Parameters.
  BioResources , Vol. 10, No. 4, 6496-6511, ISBN: 1930-2126

Diğer indexler tarafından taranan dergilerde yayımlanmış veya kabul edilmiş makaleler

 • Elif Kocabıyık , Ahmet Can Özcan.
  (2013) Agrindustrial Design.
  PAD Journal Online , No. 09/2013, ISBN: 1972-7887

Hakemli dergilerde yayımlanmış veya kabul edilmiş makaleler

Ulusal

 • FATİH YAPICI , HÜSEYİN YÖRÜR , İLKER YALÇIN.
  (2014) Çimentolu yonga levhanın bazı özelliklerine rutubet değişimin etkisinin belirlenmesi.
  SDÜ Orman Fakültesi Dergisi , Vol. 15, 61-64,
 • Elif Kocabıyık , Nigan Bayazıt.
  (2012) Türk Sigara Paketi Tasarımlarındaki Değişimin Betimsel Araştırması (2013).
  İTÜ Dergisi Seri A: Mimarlık, Planlama, Tasarım , ISBN: 1303-7005
 • Ümit Ceren Bayazitoğlu , Seda Cengiz.
  (2016) A Case Study on Identification of Traditional Timber Framed House: Konuralp.
  6th Annual International Conference On Architecture
 • Seda Cengiz.
  (2016) Traditional Rural Architecture in Eastern Black Sea Region: Case Study on Rize-Fındıklı-Hara Village Athens Journal of Architecture.
  6th Annual International Conference On Architecture
 • Sedef Özçelik Güney , Seda Cengiz , Selin Öztürk , İbrahim Türkeri.
  (2015) A Studio Challenge in Teaching: Fragmanted Teaching Application in Single House Design.
  International Confrence For Academic Disciplines, 19-23 April, Wien
 • İbrahim Türkeri , Selin Öztürk , Seda Cengiz , Sedef Özçelik Güney.
  (2015) Embedding an Architectural Competition into a Design Studio Teaching Process: a State of Art.
  International Confrence For Academic Disciplines, 19-23 April, Vienne
 • Elif Kocabıyık , Nigan Bayazıt.
  (2015) Tasarım tarihi araştırmalarında gündelik nesneleri tarihlendirme yöntemleri: Tekel (İnhisarlar) sigara paketleri üzerine bir çalışma.
  Mimar Sinan University, Hitit University, İstanbul / TAG Turkey – 2nd Symposium On Archeological Things, World Archaeological Congress
 • Seda Cengiz , Ümit Ceren Bayazitoğlu.
  (2014) Traditional and Innovative Material Usage on Building Restoration; Timber Frame Housing Example.
  PROHITECH'14
 • Elif Kocabıyık , Aren Emre Kurtgözü.
  (2013) Designing a Modern Nation: The Role of Cigarette Package Graphics in the Construction of Turkish National Identity.
  Design History Society 2013 “Towards Global Histories Of Design: Postcolonial Perspectives”
 • Elif Kocabıyık , Nigan Bayazıt.
  (2012) Oriental Tobacco: From Local to Global, From a Plant to a Product.
  2nd Agrindustrial Design Congress: Mediterranean / Food / Design
  103-114, ISBN: 978-975-8789-49-8
 • Elif Kocabıyık , Aren Emre Kurtgözü.
  (2012) Knowledge in a Box: The ‘National’ as Revealed through a Reading of Turkish Cigarette Packages.
  Knowledge In A Box: How Mundane Things Shape Knowledge Production
 • A. Can Özcan , Elif Kocabıyık.
  (2011) Maintenance as a Design Activity: Falcon Looking Hawks and Repair Shops vs. Authorized Services.
  4T Symposium-Design, Technology And Experience
 • Elif Kocabıyık , Nigan Bayazıt.
  (2010) The Last Cigarette? Design Consequences of Legislating Smoking in Turkey.
  4T Symposium-Deciphering The Object
  89-100, ISBN: 978-975-633-9
 • Mine Ovacık Dörtbaş , Elif Kocabıyık.
  (2009) Sustainability of Toy Making: Eyüp Toys’r Ours.
  8th European Academy Of Design Conference / Design Connexity
  335-341, ISBN: 978-1-901085-97-6
 • Elif Kocabıyık , Tunca Varış.
  (2007) Türk Sigara Kültüründeki Değişimlerin Göstergesi Olarak Sigara Markası ve Ambalajlarının Tasarım Olgusu ve Evrim Kuramı ile Analizi.
  TMMOB Kimya Mühendisleri Odası / V. Uluslararası Ambalaj Kongresi Ve Sergisi Bildiriler Cilt 1
  485-503,
 • Elif Kocabıyık.
  (2006) Endüstri Ürünleri Tasarımının Türkiye'deki Gelişimi: Gırgır Halı Süpürgesi Örneği.
  İstanbul Teknik Üniversitesi, Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü / Türkiye'de Tasarımı Tartışmak III. Ulusal Tasarım Kongresi Bildiri Kitabı
  364-373, ISBN: 975-561-277-7