ING 221 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Mesleki İngilizce I
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
ING 221
Güz/Bahar
3
0
3
2

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Servis Dersi
Dersin Seviyesi
Ön Lisans
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı Bu dersin amacı öğrencilere A1 ve A2 seviyesinde alanlarına yönelik İngilizce öğretmektir.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • alanları ile ilgili farklı konular içeren metinleri değişik stratejiler kullanarak okuyup anlamak
  • alanlarına yönelik konular üzerine 80-100 kelimelik paragraflar yazmak
  • alanlarına yönelik konular üzerine bilgi edinmek için uygun sorular sormak ve sorulan sorulara da uygun cevaplar verebilmek
  • alanlarına yönelik konular ile ilgili basit tarifler yapmak
Tanımı Sivil Havacılık ve Turizm alanlarına yönelik İngilizce

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
X
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Sivil Havacılık: Dersin genel tanıtımı - Turizm: Dersin genel tanıtımı Sivil Havacılık: Müfredat ve Tanıtım - Turizm: Müfredat ve Tanıtım
2 Sivil Havacılık: Runway Incursion Section 1-2 Turizm: About your guest Sivil Havacılık: Unit 1 - Turizm: Unit 1
3 Sivil Havacılık: Runway Incursion Section 3-4 Turizm: On the phone Sivil Havacılık: Unit 1 - Turizm: Unit 2
4 Sivil Havacılık: Lost Section 1-2 - Turizm: Types of Restaurants Sivil Havacılık: Unit 2 - Turizm: Unit 3
5 Sivil Havacılık: Lost Section 3-4 - Turizm: Lodging - At the airport Sivil Havacılık: Unit 2 - Turizm: Unit 4-5
6 Sivil Havacılık: Technology Section 1-2 - Turizm: Cruise Ships Sivil Havacılık: Unit 3 - Turizm: Unit 6
7 Sivil Havacılık: Technology Section 3-4 - Turizm: Train travel/Bus travel Sivil Havacılık: Unit 3 - Turizm: Units 7-8
8 Sivil Havacılık: review and catch-up - Turizm: Review and catch-up Sivil Havacılık: Önceki üniteler - Turizm: Önceki üniteler
9 Sivil Havacılık: Animals Section 1-2 - Turizm: Renting a car- How do you pay? Sivil Havacılık: Unit 4 - Turizm: Units 9-10
10 Sivil Havacılık: Animals Section 3-4 - Turizm: Where to get money Sivil Havacılık: Unit 4 - Turizm: Unit 11
11 Sivil Havacılık: Gravity Section 1-2 - Turizm: At the currency exchange office Sivil Havacılık: Unit 5 - Turizm: Unit 12
12 Sivil Havacılık: Gravity Section 3-4 - Turizm: How much does it cost? - Giving warnings about crime Sivil Havacılık: Unit 5 - Turizm: Units 13-14
13 Sivil Havacılık: Health Section - Turizm: Avoiding illness abroad Sivil Havacılık: Unit 6 - Turizm: Unit 15
14 Sivil Havacılık: review and catch-up - Turizm: Review and catch-up Sivil Havacılık: Önceki üniteler - Turizm: Önceki üniteler
15 Dönemin gözden geçirilmesi  
16 Dönemin gözden geçirilmesi  

 

Dersin Kitabı

Sue Ellis and Terrence Gerighty (2015).Express Series, English for Aviation. Oxford Press. ISBN: 978-0-19-457942-1

Sue Ellis and Lewis Lansford (2014). Express Series, English for Cabin Crew. Oxford Press. ISBN 9780194579599

Diğer Kaynaklar Powerpointler - makaleler

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
14
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
1
10
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
1
40
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
3
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
2
32
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
5
5
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
1
5
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
1
10
Final / Sözlü Sınav
1
10
    Toplam
82

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Mobilya üretiminde kullanılan malzeme ve aksesuarlar ile temel ve teknolojik makineleri tanıyacaktır.

2

Mobilya ve dekorasyon alanındaki projeleri çizebilecek, okuyabilecek ve çizilmiş projelere uygun mobilya üretimi, montajı, bakımı ve onarımı yapabilecektir.

X
3

Mobilya endüstrisinde kullanılan malzemeleri ve uygulamaları, çevre ve insan sağlığı ile ilişkilendirebilecektir.

4

Bilgisayar destekli tasarım programlarını kullanabilecek ve bilgisayar destekli imalat tekniklerini tanıyacaktır.

5

Mesleki alanda matematik becerilerini kullanabilecek ve maliyet analizlerini yapabilecektir.

6

Mesleki bilgileri sentezleme, analiz etme, yorumlama, sorgulama, eleştirme ve mesleki yasal mevzuatı anlayabilme becerisine sahip olarak yaşam boyu öğrenme yaklaşımını benimseyecektir.

7

Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olacaktır.

X
8

Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışabilme becerisine sahip olacak ve bunları çalışma ortamında kullanabilecektir.

X
9

Çalışma hayatında iş sağlığının ve iş güvenliğinin önemi bilincine sahip olacak, acil durumlarda ilk yardım tekniklerini uygulayabilme yeteneğine sahip olacaktır.

10

İngilizce'yi Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izlemek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecektir.

X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest