MICM 112 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Dekorasyonda Üretim Teknikleri
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
MICM 112
Bahar
2
2
3
4

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Seviyesi
Ön Lisans
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı Bu ders, öğrencilere tasarım endüstrisinde kullanılan malzeme çeşitlerinin öğretilmesini amaçlar.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Yapay levhaları üretip kalite kontrol yapabilecek,
  • Malzeme çeşitlerini sınıflandırabilecek,
  • Malzeme çeşitlerini en uygun kullanma şekillerini bilecek ve uygulayabilecek,
  • Ahşap kaplamalı levha hazırlayabilecek,
Tanımı Bu dersin içeriği akıllı evler, kaplamalar, sıvalar, kapı ve pencereler, iş güvenliği ve deprem yönetmeliği, yalıtımlar, alçı işleri gibi konuları kapsar.

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Yapay levhalar ve uygulama alanları Ders Notları
2 Lif levhalar ve uygulama alanları Ders Notları
3 Yüzeye kullanılacak üst yüzey malzeme miktarının tespiti SÖNMEZ Abdullah Prof. Dr, Ağaç işlerinde Üstyüzey İşlemleri 1, Cem web ofset, Ankara, 2005 Bölüm 1
4 Üst yüzey gereç bilgisi SÖNMEZ Abdullah Prof. Dr, Ağaç işlerinde Üstyüzey İşlemleri 1, Cem web ofset, Ankara, 2005 Bölüm 1
5 Renk açma işlemi SÖNMEZ Abdullah Prof. Dr, Ağaç işlerinde Üstyüzey İşlemleri 1, Cem web ofset, Ankara, 2005 Bölüm 2
6 Renk açma işlemi SÖNMEZ Abdullah Prof. Dr, Ağaç işlerinde Üstyüzey İşlemleri 1, Cem web ofset, Ankara, 2005 Bölüm 2
7 Vize
8 Ahşap koruyucuları maddeler ile renklendirme yapma SÖNMEZ Abdullah Prof. Dr, Ağaç işlerinde Üstyüzey İşlemleri 1, Cem web ofset, Ankara, 2005 Bölüm 2
9 Ağaç boyaları ve uygulamaları SÖNMEZ Abdullah Prof. Dr, Ağaç işlerinde Üstyüzey İşlemleri 1, Cem web ofset, Ankara, 2005 Bölüm 3
10 Koruyucu katman oluşturma SÖNMEZ Abdullah Prof. Dr, Ağaç işlerinde Üstyüzey İşlemleri 1, Cem web ofset, Ankara, 2005 Bölüm 4
11 Vernik sistemleri oluşturma SÖNMEZ Abdullah Prof. Dr, Ağaç işlerinde Üstyüzey İşlemleri 1, Cem web ofset, Ankara, 2005 Bölüm 4
12 Vernik uygulamaları SÖNMEZ Abdullah Prof. Dr, Ağaç işlerinde Üstyüzey İşlemleri 1, Cem web ofset, Ankara, 2005 Bölüm 4
13 Son vernik kat uygulamaları SÖNMEZ Abdullah Prof. Dr, Ağaç işlerinde Üstyüzey İşlemleri 1, Cem web ofset, Ankara, 2005 Bölüm 4
14 Boya/Vernik Katmanlarında Oluşan Kusurlar SÖNMEZ Abdullah Prof. Dr, Ağaç işlerinde Üstyüzey İşlemleri 1, Cem web ofset, Ankara, 2005 Bölüm 5
15 Genel Tekrar Ders Notları
16 Final sınavı

 

Dersin Kitabı

SÖNMEZ Abdullah Prof. Dr, Ağaç işlerinde Üstyüzey İşlemleri 1, Cem web ofset, Ankara, 2005

Diğer Kaynaklar

Nazım ŞANIVAR, Meslek Liseleri İçin Ağaçişleri Üst Yüzey İşlemleri, Meb, 1997

Örs, Y., Keskin, H., Ağaç Malzeme Bilgisi, Atlas Yayın Dağıtım Ltd. Şti., Yayın No 02, Ankara, 2001.

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
1
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
1
20
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
1
30
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
3
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
4
64
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
14
2
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
1
9
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
1
4
Final / Sözlü Sınav
1
5
    Toplam
110

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Mobilya üretiminde kullanılan malzeme ve aksesuarlar ile temel ve teknolojik makineleri tanıyacaktır.

X
2

Mobilya ve dekorasyon alanındaki projeleri çizebilecek, okuyabilecek ve çizilmiş projelere uygun mobilya üretimi, montajı, bakımı ve onarımı yapabilecektir.

X
3

Mobilya endüstrisinde kullanılan malzemeleri ve uygulamaları, çevre ve insan sağlığı ile ilişkilendirebilecektir.

X
4

Bilgisayar destekli tasarım programlarını kullanabilecek ve bilgisayar destekli imalat tekniklerini tanıyacaktır.

X
5

Mesleki alanda matematik becerilerini kullanabilecek ve maliyet analizlerini yapabilecektir.

X
6

Mesleki bilgileri sentezleme, analiz etme, yorumlama, sorgulama, eleştirme ve mesleki yasal mevzuatı anlayabilme becerisine sahip olarak yaşam boyu öğrenme yaklaşımını benimseyecektir.

X
7

Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olacaktır.

8

Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışabilme becerisine sahip olacak ve bunları çalışma ortamında kullanabilecektir.

X
9

Çalışma hayatında iş sağlığının ve iş güvenliğinin önemi bilincine sahip olacak, acil durumlarda ilk yardım tekniklerini uygulayabilme yeteneğine sahip olacaktır.

X
10

İngilizce'yi Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izlemek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecektir.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest