MTOI 207 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Toplam Kalite Yönetimi
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
MTOI 207
Güz
3
0
3
4

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Seviyesi
-
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı Toplam kalite yönetimi anlayışını kavratmak ve bir işyerinde uygulayabilecek bilgiyi vermek
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Temel kalite kavramlarını, kalitenin gelişimi, boyutlarını ve unsurlarını sıralayabilecektir.
  • Kalite gurularını ve kaliteye katkılarını bilir ve onların öğretilerini tartışabilecektir.
  • Toplam Kalite Yönetimi ilkelerini uygulayabilecektir.
  • Organizasyondaki departmanların ve çeşitli kademede yer alanların kalite sorumluluklarının tanımlayabilecektir.
  • Kalite tanımını yapabilecektir.
Tanımı Ders kapsamında kalite kavramı, Toplam Kalite Yönetimi felsefesi yorumlanır. Turizm işletmelerinde Toplam Kalite Yönetimi'nin uygulaması işlenir.

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Toplam Kalite Sistemi Özkan Tütüncü, Ağırlama Hizmetlerinde Kalite Sistemleri, Detay Yayıncılık, Ankara, 2009
2 Toplam Kalite Yönetimi Felsefesi Özkan Tütüncü, Ağırlama Hizmetlerinde Kalite Sistemleri, Detay Yayıncılık, Ankara, 2009
3 Kalite Yönetim Sistemi Ve Örgütler Özkan Tütüncü, Ağırlama Hizmetlerinde Kalite Sistemleri, Detay Yayıncılık, Ankara, 2009
4 Sürekli Gelişim Özkan Tütüncü, Ağırlama Hizmetlerinde Kalite Sistemleri, Detay Yayıncılık, Ankara, 2009
5 Kalite Çemberleri Özkan Tütüncü, Ağırlama Hizmetlerinde Kalite Sistemleri, Detay Yayıncılık, Ankara, 2009
6 Problem Çözme Teknikleri Özkan Tütüncü, Ağırlama Hizmetlerinde Kalite Sistemleri, Detay Yayıncılık, Ankara, 2009
7 Problem Çözme Teknikleri Özkan Tütüncü, Ağırlama Hizmetlerinde Kalite Sistemleri, Detay Yayıncılık, Ankara, 2009
8 Kalite Maliyetleri Özkan Tütüncü, Ağırlama Hizmetlerinde Kalite Sistemleri, Detay Yayıncılık, Ankara, 2009
9 ISO 9000 Kalite Yönetim Sistemi Ve Diğer Kalite Sistemleri Özkan Tütüncü, Ağırlama Hizmetlerinde Kalite Sistemleri, Detay Yayıncılık, Ankara, 2009
10 Örneklem Teknikleri, Kalite Kontrol Yönetimi Şemaları Ve Süreç Kontrolü Özkan Tütüncü, Ağırlama Hizmetlerinde Kalite Sistemleri, Detay Yayıncılık, Ankara, 2009
11 Turizm Sektöründe Kalite Algılamalarında Farklılıklar Özkan Tütüncü, Ağırlama Hizmetlerinde Kalite Sistemleri, Detay Yayıncılık, Ankara, 2009
12 Turizm İşletmelerinde Kalite Değerlendirme Kriterleri Özkan Tütüncü, Ağırlama Hizmetlerinde Kalite Sistemleri, Detay Yayıncılık, Ankara, 2009
13 Turizm İşletmelerinde Müşteri Memnuniyetinin Ölçülmesi Özkan Tütüncü, Ağırlama Hizmetlerinde Kalite Sistemleri, Detay Yayıncılık, Ankara, 2009
14 Türk Turizminde Toplam Kalite Sisteminin Uygulanabilirliği ve Karşılaşılan Sorunlar Özkan Tütüncü, Ağırlama Hizmetlerinde Kalite Sistemleri, Detay Yayıncılık, Ankara, 2009
15 Örnek Olay İncelemeleri Özkan Tütüncü, Ağırlama Hizmetlerinde Kalite Sistemleri, Detay Yayıncılık, Ankara, 2009
16 Dönemin Gözden Geçirilmesi

 

Dersin Kitabı Özkan Tütüncü, Ağırlama Hizmetlerinde Kalite Sistemleri, Detay Yayıncılık, Ankara, 2009. Doç. Dr. Halis, M.(2013).Toplam Kalite Yönetimi,11. Baskı
Diğer Kaynaklar Demirci, H.(2008). Toplam Kalite Yönetimi, 1. Baskı, İstanbul

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
16
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
1
90
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
Final Sınavı / Sözlü Sınav
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
10
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
90
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
3
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
1
10
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
Final / Sözlü Sınav
    Toplam
106

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1 Turizm ve otel işletmeciliği alanına temel oluşturan kuram, kavram, yöntem ve araçlar hakkında bilgi sahibi olmak X
2
Turizm alanında edindiği kuramsal bilgileri uygulama alanında kullanmak, yorumlamak; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarmak
X
3
Turizm ve otel işletmeciliği alanında sektörle ilgili etik, mevzuat, temel değerler ve ilkeler hakkında bilgi sahibi olmak
X
4
Yiyecek-içecek ve konaklama işletmelerinde satış ve pazarlama teknikleri üzerine teorik ve pratik uygulamalar geliştirebilmek
X
5
Pazar koşularını inceleyip gelir yönetimi uygulamalarını tanımak ve bu doğrultuda strateji oluşturmak
X
6
Inovatif/yaratıcı ve yenilikçi düşünmek, öğrenilen bilgileri sadece benzer durumlara değil, yeni ve alışılmamış ortamlara da uygulamak
X
7
Bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk almak, açık fikirli, eleştiriye açık, yapıcı ve özgüven sahibi olmak, etkin ve verimli çalışmak
X
8
İş etiğinin değerlerine uymanın gereğini özümsemek, turizm ve otel işletmeciliği alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması ve uygulanması aşamalarında her şart altında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere sahip olmak ve uygulamak
X
9
Bir yabancı dili kullanarak turizm ve otel işletmeciliği alanı ile ilgili bilgileri izlemek ve meslektaşları ile iletişim kurmak
X
10 İkinci bir yabancı dili orta düzeyde kullanabilmek X
11
Turizm ve otel işletmeciliği alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar programları ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanmak
X
12
Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirmek, yaşam boyu öğrenme yaklaşımını benimsemek, bilgilerini yenilemeye ve sürekli geliştirmeye yönlendirmek
X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest