Bizi takip edin
|
EN

MESLEK YÜKSEKOKULU

Turizm ve Otel İşletmeciliği (Türkçe)

Program Çıktıları

 1. Turizm alanındaki başlıca kuramlar, olgular, kavramlar ve ilkeler hakkında temel düzeyde bilgi sahibidir.
 2. Alanıyla ilgili edindiği mesleki bilgiyi diğer disiplinler ile ilişkilendirir ve uygulama alanında kullanır.
 3. Turizm hizmetlerini yerine getirebilmek için gerekli güncel teknik, araç gereçleri kullanır.
 4. Turizm ve otel işletmeciliği alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımlarını, otomasyon sistemlerini ve bilişim teknolojilerini kullanır.
 5. Yaşam boyu öğrenme bilinciyle alanı ile ilgili gelişmeleri takip ederek, kendini geliştirir.
 6. Alanı ile ilgili hukuki düzenlemeler, mesleki standartlar, etik ilkeler ve mesleki bilinci hakkında temel düzeyde bilgi sahibidir.
 7. Misafirler ve iş birliği yaptığı kişilerle yazılı ve sözlü anlatım ile etkili iletişim kurar.
 8. Turizm hizmetlerinde karşılaşılabilecek olası sorunlara bireysel veya ekip olarak yaratıcı ve yenilikçi çözüm önerileri geliştirir.
 9. İş güvenliği, işçi sağlığı, çevre koruma bilgisi ve kalite bilincine sahiptir.
 10. İngilizce dilinde en az Avrupa Dil Portföyü A2 genel düzeyinde okuma, anlama, konuşma ve yazma becerileri gösterir.
 11. İkinci yabancı dili kullanarak turizm ve otel işletmeciliği alanı ile ilgili bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.
İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.