Diğer indexler tarafından taranan dergilerde yayımlanmış veya kabul edilmiş makaleler

Uluslararası

 • Y. Serkan Ozmen.
  (2018) How employees define organisational trust: analysing employee trust in organisation.
  Journal Of Global Responsibility , Vol. 9, No. 1, 21-40,
 • Duygu Turker and Y. Serkan Ozmen.
  (2018) Grounding managerial values towards social responsibility on an ideological framework.
  Social Responsibility Journal , Vol. 14, No. 3, 516-526,
 • Duygu Turker and Y. Serkan Ozmen.
  (2017) Linking values and ideologies: a scale of managerial social responsibility values.
  Journal Of Global Responsibility , Vol. 8, No. 2, 261-280,
 • Selin İşevcan Ertamay and Atilla Akbaba.
  (2019) European Union Tourism Policies: Institutionalization Impact Factors.
  VIII. National And IV. International Eastern Mediterranean Tourism Symposium / Rural Tourism - Proceeding Book
  514-520,
 • Betül Öztürk and Selin İşevcan Ertamay.
  (2017) 21. Yüzyıla Doğru Türk Gastronomisi Ve Geçmişten Günümüze Gelişiminin Etkileri.
  18. Ulusal Turizm Kongresi
  756-764, ISBN: 978-605-2323-09-0
 • Duygu Türker and Y. Serkan Özmen.
  (2016) Sosyal Girişimcilik ve Teknolojik İnovasyon: Gelişmiş ve Gelişmekte olan Ülkeler Üzerinde Karşılaştırmalı Bir Çalışma.
  15. Ulusal İşletmecilik Kongresi, İstanbul Üniversitesi / 15. Ulusal İşletmecilik Kongresi, İstanbul Üniversitesi, Bildiri Özetleri Kitabı
  60-60,
 • Selin İşevcan Ertamay and Feray İrigüler.
  Turistik Ürün, Çekicilik ve Ağırlamanın Bir Unsuru Olarak Gastronomi.
  14-34
  Atilla Akbaba and Neslihan Çetinkaya.
  Gastronomi ve Yiyecek Tarihi.
  (2018), Detay Yayıncılık,
 • YUSUF SERKAN ÖZMEN.
  Environmental Accounting.
  Samuel O. Idowu , Nicholas Capaldi , Liangrong Zu and Ananda Das Gupta.
  Encyclopaedia of Corporate Social Responsibility.
  (2013), Springer,