Meslek Yüksekokulu


Hoşgeldiniz

 

Sevgili Öğrenciler,

İnsanlık tarihinin daha önce hiç karşılaşmadığı büyük bir değişim ve dönüşüm süreci ile karşı karşıyayız. Dünyada yaşanan büyük teknolojik ve ekonomik devrimlerden birincisi mekanik üretim tesislerin ortaya çıkması ile yaşanan 1. Endüstri Devrimi'dir. Ardından elektrik enerjisi ile gerçekleşen seri üretimin ortaya çıkması ile gerçekleşen 2. Endüstri Devrimi, diğeri de 20.yüzyılın ikinci yarsında meydana gelen İletişim-Bilişim Devrimi ile gerçekleşen otomatize üretimin neden olduğu 3. Endüstri Devrimi'dir ve son olarak da, siber fiziksel sistemlere dayanan 4. Endüstri Devrimi… İnsan gücüne olan gereksinimin azaldığı, akıllı evler, akıllı fabrikalar, yapay zekâ kavramlarının ortaya çıktığı, tüm alanlarda dijitalleşmeye gidildiği bir dönem. 21.yüzyılın içinde bizler dijitalleşme çağının içinden geçiyoruz. Tüm bu teknolojileri geliştirilecek ve kullanacak nitelikli insan gücünün yetiştirtilmesi kaçınılmazdır. Peki, hazır mıyız?

Üretim teknolojilerindeki akılalmaz gelişmeler, tanık olduğumuz mobil dönüşüm, hayatımızın vazgeçilmezi haline gelen sosyal ağlar, üretilen çokça bilgi ve bu bilginin kurumların ana sermayesi haline gelmesi… Çok bilinmeyenli bu denklemler ile tüm dünyanın ve ülkemizin ileri projeksiyon hedefleri dikkate alındığında, çağın teknolojik ve ekonomik gelişim dinamikleri, insan kaynağının ortak ve kaliteli yetişmesini mecbur kılmaktadır. İnsan kaynağını yetiştirecek olan kurumların, yani bizlerin en çok ihtiyaç duyduğu şey, sektör ile bir araya gelmek ve ilişkileri güçlendirmektir.

Türkiye’de 994 meslek yüksekokulu bulunmakta ve 2,768,757 öğrenci bugün itibari ile eğitim almaktadır. İzmir Ekonomi Üniversitesi, mesleki eğitim konusunda yıllardır gittikçe artan bir duyarlılık göstererek büyük fark yaratmaktadır. İzmir Ekonomi Üniversitesi’nin ana kampüsü içerisindeki yerleşkesi, öğrencilerine sunduğu opsiyonel İngilizce hazırlık sınıfları ile prestijli mesleki eğitimde öncü olmaktadır.  Dijitalleşme çağının ihtiyacı olan mesleki eğitimin öğrencilerimize tam olarak yansıtılabilmesi için, bünyemizdeki 20 programda en gelişmiş eğitim teknolojisi kullanılmaktadır. Bilgisayar Programcılığı'ndan Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği'ne, İş Sağlığı ve Güvenliği'nden Emlak ve Emlak Yönetimi'ne kadar uzanan, çağın ihtiyacı olan istihdamı yetiştirmek üzere açılmış 20 örgün, 2 ikinci öğretim olmak üzere toplam 22 programda, güncel donanımlarla, pratiğe dönük eğitim faaliyetleri sürdürülmektedir. Mesleki ve uygulamalı dersler kadar öğrencilere sunulan farklı disiplinlerden dersler, sosyo-kültürel faaliyetler ile mezunlarının niteliklerini ve itibarını arttırmaktadır. 

Öğrencilerimizi mevcut piyasa koşullarına göre yetiştirmek İzmir Ekonomi Üniversitesi Meslek Yüksekokulu’nun ana hedefidir. Dünyadaki güncel yenilik ve uygulamalara göre mesleki eğitimi dönüştürmek ülke ekonomisine büyük değer katacaktır. Bunun için de var gücümüz ile çabalamaktayız. 

Meslek Yüksekokulumuz ve iş dünyası arasında güçlendirdiğimiz ilişkilerimiz ile kurulan arz-talep ilişkisi, öğrencilerimiz için attığımız en büyük adımdır. Öğrencilerimize sunduğumuz her programın mutlaka sektör karşılığı bulunmaktadır.

Ara eleman değil ana elemanlar yetiştirdiğimiz İzmir Ekonomi Üniversitesi Meslek Yüksekokulu’nun önceliği hayallere yön vermektir. Evet, biz hazırız!

 

Öğr. Gör. Burçin Önder

İzmir Ekonomi Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Müdürü

 

Meslek Yüksekokulu tanıtım dosyası için tıklayınız 

 

HABERLER