MMVD 110 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Mobilya Üretim Teknolojisi ve Uygulamaları
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
MMVD 110
Bahar
2
2
3
4

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Düzeyi
Ön Lisans
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Bu ders ile öğrencinin; çalışma ortamındaki üretimde standart zamanlarını belirleyebilmesi, üretim metotları geliştirebilmesi ve bunlara göre iş dağılımı ve görevlendirmeler yapabilmesi amaçlanmaktadır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Mobilya imalatı hakkında genel bilgi edinebilecek
  • Modern mobilya üretiminde kullanılan makine,alet ve avadanlıkların çalışma prensiplerini ifade edebilecek
  • İş parçalarını çeşitli makineleri kullanarak hazırlayabilecek
  • Parça kesim listesini hazırlayabilecek
  • Üst yüzey işlemlerine hazırlayabilecek
Ders Tanımı Bu ders, modern mobilya hakkında genel bilgiler, iş parçalarının kesimi ve üretim işlemleri, üst yüzey işlemleri ve montajı, malzeme seçimi, üretim yöntemleri ve mobilya tasarımı arasındaki ilişki gibi konuları içerir.

 Ders Kategorisi

Temel Ders
X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Modern mobilya üretim malzemeleri hakkında genel bilgilerin verilmesi Ağaç İşleri İş ve İşlem Yaprakları, MEB yayınları, Ağaç İşleri takım ve Makine Bilgisi-Safa AFYONLU, MEB yayınları. Bölüm 1.
2 Modern mobilya üretiminde kullanılan makine, alet ve avadanlıkların çalışma prensipleri, iş güvenliği esasları. Ağaç İşleri İş ve İşlem Yaprakları, MEB yayınları, Ağaç İşleri takım ve Makine Bilgisi-Safa AFYONLU, MEB yayınları. Bölüm 2.
3 Proje işinin belirlenmesi ve üretime hazırlık işlemleri. Ağaç İşleri İş ve İşlem Yaprakları, MEB yayınları, Ağaç İşleri takım ve Makine Bilgisi-Safa AFYONLU, MEB yayınları. Bölüm 3.
4 Süreç analizleri, işlem ve işlem basamaklarının belirlenmesi / Teknik gezi Ağaç İşleri İş ve İşlem Yaprakları, MEB yayınları, Ağaç İşleri takım ve Makine Bilgisi-Safa AFYONLU, MEB yayınları. Bölüm 4.
5 Parça analiz resimlerinin çizilmesi. Ağaç İşleri İş ve İşlem Yaprakları, MEB yayınları, Ağaç İşleri takım ve Makine Bilgisi-Safa AFYONLU, MEB yayınları. Bölüm 5.
6 Malzeme kesim listelerinin ve üretim için gerekli malzeme ihtiyaç listelerinin hazırlanması. Ağaç İşleri İş ve İşlem Yaprakları, MEB yayınları, Ağaç İşleri takım ve Makine Bilgisi-Safa AFYONLU, MEB yayınları. Bölüm 6.
7 İş parçalarının öğrenci gruplarına dağıtımı ve taslak kesimi Ağaç İşleri İş ve İşlem Yaprakları, MEB yayınları, Ağaç İşleri takım ve Makine Bilgisi-Safa AFYONLU, MEB yayınları. Bölüm 7.
8 Şablon ve makine kalıplarının hazırlanması. Ağaç İşleri İş ve İşlem Yaprakları, MEB yayınları, Ağaç İşleri takım ve Makine Bilgisi-Safa AFYONLU, MEB yayınları. Bölüm 8.
9 ARA SINAV ARA SINAV
10 İş parçalarının çeşitli üretim işlemlerinin yapılması. Ağaç İşleri İş ve İşlem Yaprakları, MEB yayınları, Ağaç İşleri takım ve Makine Bilgisi-Safa AFYONLU, MEB yayınları. Bölüm 9.
11 İş parçalarının üretim işlemlerinin yapılması. Ağaç İşleri İş ve İşlem Yaprakları, MEB yayınları, Ağaç İşleri takım ve Makine Bilgisi-Safa AFYONLU, MEB yayınları. Bölüm 10.
12 İş parçalarının perdahının yapılması. Ağaç İşleri İş ve İşlem Yaprakları, MEB yayınları, Ağaç İşleri takım ve Makine Bilgisi-Safa AFYONLU, MEB yayınları. Bölüm 11.
13 İş parçalarının verniklenmesi. Ağaç İşleri İş ve İşlem Yaprakları, MEB yayınları, Ağaç İşleri takım ve Makine Bilgisi-Safa AFYONLU, MEB yayınları. Bölüm 12.
14 İş parçalarının montaj işlemi. Ağaç İşleri İş ve İşlem Yaprakları, MEB yayınları, Ağaç İşleri takım ve Makine Bilgisi-Safa AFYONLU, MEB yayınları. Bölüm 13.
15 Genel dönem tekrarı Ağaç İşleri İş ve İşlem Yaprakları, MEB yayınları, Ağaç İşleri takım ve Makine Bilgisi-Safa AFYONLU, MEB yayınları. Bölüm 14.
16 FİNAL FİNAL

 

Dersin Kitabı Ağaç İşleri İş ve İşlem Yaprakları, MEB yayınları. Ağaç İşleri takım ve Makine Bilgisi-Safa AFYONLU, MEB yayınları
Önerilen Okumalar/Materyaller

Öğretim elemanının ders notları

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
1
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
20
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
1
30
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
3
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
2
32
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
2
Sınıf Dışı Ders Çalışması
14
1
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
5
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
1
15
Final / Sözlü Sınav
1
20
    Toplam
118

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Mobilya üretiminde kullanılan malzeme ve aksesuarlar ile temel ve teknolojik makineleri tanıyacaktır.

X
2

Mobilya ve dekorasyon alanındaki projeleri çizebilecek, okuyabilecek ve çizilmiş projelere uygun mobilya üretimi, montajı, bakımı ve onarımı yapabilecektir.

X
3

Mobilya endüstrisinde kullanılan malzemeleri ve uygulamaları, çevre ve insan sağlığı ile ilişkilendirebilecektir.

4

Bilgisayar destekli tasarım programlarını kullanabilecek ve bilgisayar destekli imalat tekniklerini tanıyacaktır.

X
5

Mesleki alanda matematik becerilerini kullanabilecek ve maliyet analizlerini yapabilecektir.

X
6

Mesleki bilgileri sentezleme, analiz etme, yorumlama, sorgulama, eleştirme ve mesleki yasal mevzuatı anlayabilme becerisine sahip olarak yaşam boyu öğrenme yaklaşımını benimseyecektir.

7

Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olacaktır.

8

Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışabilme becerisine sahip olacak ve bunları çalışma ortamında kullanabilecektir.

X
9

Çalışma hayatında iş sağlığının ve iş güvenliğinin önemi bilincine sahip olacak, acil durumlarda ilk yardım tekniklerini uygulayabilme yeteneğine sahip olacaktır.

10

İngilizce'yi Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izlemek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecektir.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest