MMVD 205 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Döşeme Yapımı
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
MMVD 205
Güz/Bahar
2
2
3
5

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Ön Lisans
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı -
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Bu ders ile öğrenciye döşeme yapım teknikleri, kullanılan malzemeler ve makineleri kullanma yeterlilikleri kazandırmak amaçlanmaktadır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • İskelet yapabilecek
  • Ahşap iskelet oluşturabilecek
  • Metal iskelet oluşturabilecek
  • Beyazlama yapabilecek
  • Kumaş kesimi ve dikimi yapabilecektir.
Ders Tanımı Bu ders, döşeme yapımı ile ilgili olarak iskelet yapmak, beyazlama ve çakım yapmak ve yüzey işlemleri ile ilgili konuları içerir.

 Ders Kategorisi

Temel Ders
X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 İskelet Çatkısı Oluşturmak İlter, Rıfat Nuri, Mobilya Döşemeciliği, Milli Eğitim Basımevi. Bölüm 1.
2 İskelet Birleştirme İlter, Rıfat Nuri, Mobilya Döşemeciliği, Milli Eğitim Basımevi. Bölüm 2.
3 Ahşap İskelet Üretimi İlter, Rıfat Nuri, Mobilya Döşemeciliği, Milli Eğitim Basımevi. Bölüm 3.
4 Metal İskelet Oluşturmak İlter, Rıfat Nuri, Mobilya Döşemeciliği, Milli Eğitim Basımevi. Bölüm 4.
5 Metal İskelet Birleştirmeleri İlter, Rıfat Nuri, Mobilya Döşemeciliği, Milli Eğitim Basımevi. Bölüm 5.
6 Metal İskelet Üretimi İlter, Rıfat Nuri, Mobilya Döşemeciliği, Milli Eğitim Basımevi. Bölüm 6.
7 Sert Zemin Oluşturmak ve Beyazlama Yapmak İlter, Rıfat Nuri, Mobilya Döşemeciliği, Milli Eğitim Basımevi. Bölüm 7.
8 İskelet Üzerine Kolan Zemin Oluşturmak ve Beyazlama Yapmak İlter, Rıfat Nuri, Mobilya Döşemeciliği, Milli Eğitim Basımevi. Bölüm 8.
9 ARA SINAV ARA SINAV
10 Yaylı Zemin Oluşturmak ve Beyazlama Yapmak İlter, Rıfat Nuri, Mobilya Döşemeciliği, Milli Eğitim Basımevi. Bölüm 9.
11 Kumaş Çeşitleri, Seçim Yöntemleri ve Kullanım Yerleri İlter, Rıfat Nuri, Mobilya Döşemeciliği, Milli Eğitim Basımevi. Bölüm 10.
12 Kumaş Kesimi ve Dikimi İlter, Rıfat Nuri, Mobilya Döşemeciliği, Milli Eğitim Basımevi. Bölüm 11.
13 Çakım Yapmak İlter, Rıfat Nuri, Mobilya Döşemeciliği, Milli Eğitim Basımevi. Bölüm 12.
14 Döşeme Teknikleri İlter, Rıfat Nuri, Mobilya Döşemeciliği, Milli Eğitim Basımevi. Bölüm 13.
15 Döşeme Teknikleri İlter, Rıfat Nuri, Mobilya Döşemeciliği, Milli Eğitim Basımevi. Bölüm 14.
16 FİNAL FİNAL

 

Dersin Kitabı İlter, Rıfat Nuri, Mobilya Döşemeciliği, Milli Eğitim Basımevi.
Önerilen Okumalar/Materyaller Öğretim elemanının ders notları

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
1
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
1
30
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
2
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
2
32
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
14
3
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
1
15
Final / Sözlü Sınav
1
20
    Toplam
109

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Mobilya üretiminde kullanılan malzeme ve aksesuarlar ile temel ve teknolojik makineleri tanıyacaktır.

X
2

Mobilya ve dekorasyon alanındaki projeleri çizebilecek, okuyabilecek ve çizilmiş projelere uygun mobilya üretimi, montajı, bakımı ve onarımı yapabilecektir.

X
3

Mobilya endüstrisinde kullanılan malzemeleri ve uygulamaları, çevre ve insan sağlığı ile ilişkilendirebilecektir.

X
4

Bilgisayar destekli tasarım programlarını kullanabilecek ve bilgisayar destekli imalat tekniklerini tanıyacaktır.

5

Mesleki alanda matematik becerilerini kullanabilecek ve maliyet analizlerini yapabilecektir.

X
6

Mesleki bilgileri sentezleme, analiz etme, yorumlama, sorgulama, eleştirme ve mesleki yasal mevzuatı anlayabilme becerisine sahip olarak yaşam boyu öğrenme yaklaşımını benimseyecektir.

X
7

Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olacaktır.

8

Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışabilme becerisine sahip olacak ve bunları çalışma ortamında kullanabilecektir.

9

Çalışma hayatında iş sağlığının ve iş güvenliğinin önemi bilincine sahip olacak, acil durumlarda ilk yardım tekniklerini uygulayabilme yeteneğine sahip olacaktır.

10

İngilizce'yi Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izlemek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecektir.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest