MTOI 120 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Turizm Ekonomisine Giriş
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
MTOI 120
Bahar
3
0
3
4

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Seviyesi
Ön Lisans
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı Bu dersin amacı, turizm işletmelerinde ekonomik analizler yapmada kullanılan temel iktisadi konuları turizm bakış açısıyla değerlendirilmesine olanak sağlayacak bilgileri aktarmaktır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Turizm sektörünü ekonomik açıdan ele alabilecek
  • Turizm piyasasındaki fiyat oluşumunu açıklayabilecek
  • Turizmin ülkeye ve işletmeye kazandırdığı ekonomik faydalarını yorumlayabilecek
  • Turizm plan ve politikalarını irdeleyebilecek
  • Turizmde arz ve talep eğrilerini değerlendirebilecek
Tanımı Ekonomi kavramı, turizm arzı, turizm talebi kavramları

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Turizm Ekonomisine Giriş Bahar, O. ve Kozak, M. (2006). Turizm Ekonomisi. Ankara: Detay Yayıncılık
2 Turizmde talep, talep oluşumu, talep eğrisi, talep esnekliği Bahar, O. ve Kozak, M. (2006). Turizm Ekonomisi. Ankara: Detay Yayıncılık
3 Turizmde arz, arz oluşumu, arz eğrisi, arz esnekliği Bahar, O. ve Kozak, M. (2006). Turizm Ekonomisi. Ankara: Detay Yayıncılık
4 Turizm piyasası ve turizm piyasasında fiyatın oluşumu Bahar, O. ve Kozak, M. (2006). Turizm Ekonomisi. Ankara: Detay Yayıncılık
5 Turizmde tüketici davranışları Bahar, O. ve Kozak, M. (2006). Turizm Ekonomisi. Ankara: Detay Yayıncılık
6 Turizmde üretim ve firma davranışları Bahar, O. ve Kozak, M. (2006). Turizm Ekonomisi. Ankara: Detay Yayıncılık
7 Turizmde piyasalar Bahar, O. ve Kozak, M. (2006). Turizm Ekonomisi. Ankara: Detay Yayıncılık
8 Turizmde piyasalar Bahar, O. ve Kozak, M. (2006). Turizm Ekonomisi. Ankara: Detay Yayıncılık
9 Turizm sektörünün ekonomi içindeki yeri ve önemi Bahar, O. ve Kozak, M. (2006). Turizm Ekonomisi. Ankara: Detay Yayıncılık
10 Turizmin ekonomik etkilerinin ölçülmesi Bahar, O. ve Kozak, M. (2006). Turizm Ekonomisi. Ankara: Detay Yayıncılık
11 Turizmin monetar ekonomik etkileri Bahar, O. ve Kozak, M. (2006). Turizm Ekonomisi. Ankara: Detay Yayıncılık
12 Turizmin reel ekonomik etkileri Bahar, O. ve Kozak, M. (2006). Turizm Ekonomisi. Ankara: Detay Yayıncılık
13 Turizmde ekonomik planlama ve politikalara bir bakış Bahar, O. ve Kozak, M. (2006). Turizm Ekonomisi. Ankara: Detay Yayıncılık
14 Turizmde ekonomik planlama ve politikalara bir bakış Bahar, O. ve Kozak, M. (2006). Turizm Ekonomisi. Ankara: Detay Yayıncılık
15 Dönemin değerlendirilmesi
16 Final

 

Dersin Kitabı Bahar, O. ve Kozak, M. (2006). Turizm Ekonomisi. Ankara: Detay Yayıncılık
Diğer Kaynaklar

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
16
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
1
90
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
Final Sınavı / Sözlü Sınav
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
10
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
90
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
2
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
1
30
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
Final / Sözlü Sınav
    Toplam
110

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1 Turizm ve otel işletmeciliği alanına temel oluşturan kuram, kavram, yöntem ve araçlar hakkında bilgi sahibi olmak X
2
Turizm alanında edindiği kuramsal bilgileri uygulama alanında kullanmak, yorumlamak; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarmak
X
3
Turizm ve otel işletmeciliği alanında sektörle ilgili etik, mevzuat, temel değerler ve ilkeler hakkında bilgi sahibi olmak
X
4
Yiyecek-içecek ve konaklama işletmelerinde satış ve pazarlama teknikleri üzerine teorik ve pratik uygulamalar geliştirebilmek
X
5
Pazar koşularını inceleyip gelir yönetimi uygulamalarını tanımak ve bu doğrultuda strateji oluşturmak
X
6
Inovatif/yaratıcı ve yenilikçi düşünmek, öğrenilen bilgileri sadece benzer durumlara değil, yeni ve alışılmamış ortamlara da uygulamak
X
7
Bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk almak, açık fikirli, eleştiriye açık, yapıcı ve özgüven sahibi olmak, etkin ve verimli çalışmak
X
8
İş etiğinin değerlerine uymanın gereğini özümsemek, turizm ve otel işletmeciliği alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması ve uygulanması aşamalarında her şart altında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere sahip olmak ve uygulamak
X
9
Bir yabancı dili kullanarak turizm ve otel işletmeciliği alanı ile ilgili bilgileri izlemek ve meslektaşları ile iletişim kurmak
X
10 İkinci bir yabancı dili orta düzeyde kullanabilmek X
11
Turizm ve otel işletmeciliği alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar programları ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanmak
X
12
Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirmek, yaşam boyu öğrenme yaklaşımını benimsemek, bilgilerini yenilemeye ve sürekli geliştirmeye yönlendirmek
X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest