SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanmış veya kabul edilmiş makaleler

Uluslararası

 • Mine Yeniçeri Alemdar , Damla İşbilen , Kenan Demirel and Nazan Telli.
  (2017) Özçekim Davranışı Narsisizm Göstergesi Olabilir mi? Özçekim ve Narsisizm Arasındaki İlişkiyi Tanımlamaya Yönelik Nitel bir Araştırma.
  Global Media Journal , Vol. 8, No. 15,
 • Altug Akin.
  (2017) Conditions of sense making and news making in Turkey after the failed coup attempt: Sisyphus labor on two fronts.
  Journalism: Theory, Practice & Criticism , Vol. 18(4), 518-532,
 • Gülizar Çalışkan , Nuri Azbar.
  (2017) Energy Recovery from Conventional Biogas Digester Effluent with a Novel Bioreactor Configuration.
  Waste And Biomass Valorization , Vol. 8, No. 7, 2371-2381,
 • İbrahim Kani , Serkan Bolat.
  (2016) Effective catalytic oxidation of alcohols and alkenes with monomeric versus dimeric manganese(II) catalysts and t-BuOOH.
  Applied Organometallic Chemistry ,
 • Tuğba Keskin Gündoğdu , İrem Deniz , Gülizar Çalışkan , Erdem Sefa Şahin and Nuri Azbar.
  (2016) Experimental design methods for bioengineering applications.
  Critical Reviews In Biotechnology , Vol. 36, No. 2, 368-388, ISBN: 0738-8551
 • Melike Demirbag Kaplan , Cansu Yıldırım , Selin Gülden , Damla Aktan.
  (2015) I love to hate you: Loyalty for disliked brands and the role of nostalgia.
  Journal Of Brand Management , Vol. 22, No. 2, 136-153, ISBN: doi:10.1057/bm.2015
 • Tugba Orten Tugrul.
  (2013) THE IMPACTS OF FEAR AND DISGUST ON THE PERCEIVED EFFECTIVENESS OF SMOKING WARNING LABELS: A STUDY ON TURKISH UNIVERSITY STUDENTS.
  Asia-Pasific Journal Of Public Health , Vol. doi:10.117,
 • Altug Akin.
  (2013) The reality is not as it seems from Turkey”: Imaginations about the Eurovision Song Contest from its production fields.
  International Journal Of Communication , Vol. 7, 2303-2321,
 • Burcu Ozcam , Tarik Atan , Bengu Sevil Oflac , Tugba Orten.
  (2010) IMPROVING SOCIAL WELFARE CHAIN USING OPTIMAL PLANNING MODEL.
  Supply Chain Management: An International Journal , Vol. 15, No. 4, 290-305, ISBN: 1359-8546
 • Tugba Örten , Bengü Oflaç.
  (2009) Thought-provoking impacts of prestige brand consumption on society: An exploratory research in western Turkey.
  Journal Of Macromarketing , Vol. 29, No. 4, 434-434,
 • Tugba Örten , Bengü Oflaç , Ela Burcu Üçel.
  (2009) Exploring the impact of globalization of consumer culture on prestige-seeking consumption in western Turkey.
  Journal Of Macromarketing , Vol. 29, No. 4, 434-434,

Diğer indexler tarafından taranan dergilerde yayımlanmış veya kabul edilmiş makaleler

Ulusal

 • T. Örten Tuğrul , E. Doğan , L. Çavuşoğlu.
  (2017) Pazarlama Alanındaki Sosyal Medya Konulu Bilimsel Çalışmalar Üzerine Keşifsel bir Araştırma.
  Tüketici Ve Tüketim Araştırmaları Dergisi ,
 • Altug Akin.
  (2016) Medya Gücünü Aşındırma Girişimi Olarak Taraftar Tepkiselliği: “Medya Mağduru” Tribüncüler Medyaya Karşı.
  Maltepe Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi , Vol. 3(1), 55-79,
 • Isık Özge Yumurtacı , Tugba Orten Tugrul , Bengu Sevil Oflac.
  (2013) Çoklu Ünlü Kullanılan Reklamlarda Cinsiyetin Rolü: Tüketicilerin Reklam ve Markaya Karşı Tutumları ve Satın Alma Eğilimleri (The Role of Gender on Consumer Attitudes toward Multiple Celebrity Advertisements).
  Gaziantep University Journal Of Social Sciences , Vol. 12, No. 3, 645-657,
 • Altug Akin.
  (2010) Eurovision Şarkı Yarışması üzerine bir monografik inceleme.
  İletişim Araştırmaları , Vol. 8-2, 115-132,

Uluslararası

 • Çağla Kaya , Altuğ Akın.
  (2017) Televizyon Haberciliğinde Küresel Etkileşim Örneği Olarak NTV-BBC İlişkisi.
  Global Media Journal TR Edition , Vol. 7(14), 83-104,
 • T. Örten Tuğrul.
  (2017) Perceived Learning Effectiveness of a Course Facebook Page: Teacher-Led versus Student-Led Approach.
  WJET , Vol. 9, No. 1, 35-39,
 • T. Örten Tuğrul , A. Göçer.
  (2017) Communicating Sustainability on Social Media: A Study on Leading Turkish and Global Brands in Turkey.
  International Journal Of Marketing, Communication And New Media , Vol. 5, No. 8, 6-27,
 • T. Örten Tuğrul.
  (2016) Learning Style Differences in the Perceived Effectiveness of Incorporating Social Networking Sites into Formal Learning.
  TOJET , 32-41,
 • Altug Akin , Emrah Ziraman.
  (2015) Power struggle in/around the Turkish online realm and three forms of opposition: Redhack, Alternative IS Association and personal resistances against YouTube ban.
  Global Media Journal: Mediterranean Edition , Vol. 10(1), 13-21,
 • Tuğba Örten Tuğrul.
  (2014) İŞLETMELERİN ULUSLARARASILAŞMADA KARŞILAŞTIKLARI PAZARLAMA SORUNLARI: NİTEL BİR ARAŞTI.
  Journal Of Management, Marketing And Logistics , Vol. 1, No. 3, 286-295, ISBN: 2148 -­‐ 6670
 • Gulizar Caliskan , Gokhan Giray , Tugba Keskin Gundogdu , Nuri Azbar.
  (2014) Anaerobic Biodegradation of Beer Production Wastewater at a Field Scale and Explotation of Bioenergy Potential of Other Solid Wastes from Beer Production.
  International Journal Of Renewable Energy & Biofuels , Vol. 2014 (2014, 1-15,
 • Tuğba Örten Tuğrul.
  (2014) Brand Experience Effects on Consumer Social Media Marketing Perceptions and Brand Value.
  Journal Of Global Strategic Management , Vol. 8, No. 2, 37-45,
 • Tugba Örten , Melike Demirbag Kaplan.
  (2009) Preventing Smoking Initiation And Motivating To Quit Smoking: Insights Gained From Nonsmokers.
  Turkish Journal Of Public Health , Vol. 7, No. 2, 83-87, ISBN: 1304-1088

Hakemli dergilerde yayımlanmış veya kabul edilmiş makaleler

Ulusal

 • Halil Pak , Berna Tarı Kasnakoğlu.
  (2014) Markaya düşkünlük kavramı ve ürün kategorisine göre farklılıklar.
  Pazarlama Ve Pazarlama Araştırmaları Dergisi , No. 14, 75-86,
 • T. Örten.
  (2009) Yerel Yönetimlerin Bireysel Sürdürülebilir Tüketim Davranışlarındaki Rolü.
  Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , Vol. 35, No. 2, 197-204,
 • Deniz Atik , Tuğba Örten , Turgut Var.
  (2008) Text And Graphic Warning Labels On Cigarette Packages: Do They Really Help To Quit Smoking?.
  Hacettepe Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Toplum Ve Sosyal Hizmet Bölümü Dergisi , Vol. 19, No. 1, 45-56,
 • Deniz Atik , Tuğba Örten.
  (2008) The Social and Institutional Factors Shaping the Ideal Body Image and Its Effects on Individuals.
  Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi , Vol. 25, No. 1, 17-35,

Uluslararası

 • Duygu Karaalp , Gülizar Çalışkan , Nuri Azbar.
  (2013) Performance Evaluation of a Biogas Reactor Processing Chicken Manure with High Solids Content.
  Journal Of Selcuk University Natural And Applied Science ,
 • Altug Akın.
  (2011) Desarrollo de los medios en Turquía: Cuando se abre la caja mágica de Pandora.
  Infoamérica: Iberoamerican Communication Review , No. 6, 97-114,
 • Kenan Demirel.
  (2017) Verbrauchereinstellungen gegenüber Mobile Werbung in der Türkei (Consumer Attitudes Regarding Mobile Advertising in Turkey).
  GVK Gemeinsamer Verbundkatalog
 • Gülizar Çalışkan , Sezgi Adalıoğlu.
  (2016) İzmir Körfezinde Mevsimsel Değişimlerin Ditylum brightwellii Üzerindeki Etkisi ve Büyüme Kinetiğinin Matematiksel Modellenmesi.
  Türkiye Deniz Bilimleri Konferansı
 • Altug Akin , Burak Dogu.
  (2016) Topography of media related Non Governmental Organizations (NGOs) in Turkey..
  Proceedings Of International Congress On Media Studies, 20-23 April 2016. Akdeniz University
  452-468,
 • Halil Pak , Zeliha Aslı Elitsoy.
  (2015) The urban-middle class perception of Syrian refugees in Turkey.
  2nd Witten Conference On Institutional Change: Migration, Institutions, Institutional Change
 • DAMLA AKTAN , MELİKE DEMİRBAĞ KAPLAN.
  (2015) Mindful Consumption and Communicating Gen Y.
  Corporate Marketing Communications Conference
 • Halil Pak.
  (2015) Revisiting consumer culture: Oriental fantasies and imaginary consumption in the age of transnational network capitalism.
  10th Consumer Culture Theory Conference
 • Tuğba Örten Tuğrul , Aysu Göçer.
  (2015) Türk Markalarının Sosyal Medya Sürdürülebilirlik Mesaj Çerçeveleme Stratejileri .
  10th Consumer Culture Theory Conference
 • Berna Tarı Kasnakoğlu , Cengiz Yılmaz , Kaan Varnalı , Halil Pak , Hilal Terzi and Caner Çeşmeci.
  (2014) Specific emotions and explicit content in customer complaints: Implications for predicting customer loyalty.
  5th EMAC Regional Conference, Marketing Theory Challenges In Emerging Markets
 • I. Özge Yumurtacı , Bengü Oflaç , Tuğba Tuğrul.
  (2014) Bölgesel Zeytin Markalasmasi Önündeki Engeller Ve Çözüm Önerileri: Seferihisar Zeytin Üreticileri Birligi Örnegi.
  5th EMAC Regional Conference, Marketing Theory Challenges In Emerging Markets
 • Kaan Varnalı , Cengiz Yılmaz , Berna Tarı Kasnakoğlu , Caner Çeşmeci , Hilal Terzi and Halil Pak.
  (2014) Customer complaint handling in social media: A justice theory approach.
  5th EMAC Regional Conference, Marketing Theory Challenges In Emerging Markets
 • Tuğba Örten Tuğrul.
  (2014) İşletmelerin Uluslararasilaşmada Karşilaştiklari Pazarlama Sorunlari: Nitel Bir Araştirma.
  Marmara Üniversitesi İşletme Fakültesi / 13. Ulusal İşletmecilik Kongresi Bildiri Kitabı
 • Sezgi Adalıoğlu , Gülizar Çalışkan.
  (2014) Growth Rate in Response to pH Levels and Different Size Fraction Of Plankton in Izmir Bay.
  Marmara Üniversitesi İşletme Fakültesi / 13. Ulusal İşletmecilik Kongresi Bildiri Kitabı
 • Gülizar Çalışkan , Tuğba Keskin Gündoğdu , Gökhan Giray , Nuri Azbar.
  (2013) A REFERENCE PROCESS FOR BIOENERGY RECOVERY FOR THE EVALUATION OF BEER INDUSTRY WASTES .
  Istanbul International Solid Waste, Water And Wastewater Congress (3W)
 • Duygu Karaalp , Gülizar Çalışkan , Nuri Azbar.
  (2013) Performance Evaluation of a Biogas Reactor Processing Chicken Manure with High Solids Content .
  The International Conference On Environmental Science And Technology (ICOEST)
 • I. Özge Yumurtacı , Tugba Orten Tugrul , Bengu Sevil Oflac.
  (2013) A Case Study on Sustainable Business Models: The Association of Seferihisar Tangerine Producers.
  Macromarketing Society / 38th Macromarketing Conference
 • Tugba Orten Tugrul.
  (2012) Student Perceptions of an Educational Technology Tool: Video Recordings of Project Presentations.
  IETC
 • Isik Ozge Yumurtaci , Bengu Sevil Oflac , Tugba Orten Tugrul.
  (2012) An Examination of Gender Influence on Consumer Attitude Toward Multiple Celebrity Advertisement.
  EBES 2012 Conference - Istanbul
  ISBN: 978-605-61069-5-8
 • Altuğ Akın.
  (2012) Fields of popular communication beyond the nation: Study of Eurovision Song Contest as production.
  ECREA 2012 / ECREA
 • Gülizar Çalışkan , Barış Ayhan , Nuri Azbar.
  (2012) BİRA SANAYİ ATIKLARININ BİYOENERJİYE DÖNÜŞÜMÜNÜN İNCELENMESİNDE ÖRNEK BİR ÇALIŞMA .
  Ulusal Katı Atık Yönetimi (UKAY)
 • Tugba Orten Tugrul.
  (2012) Can Consumers' Positive Emotions Toward Global Brands Influence their Brand Quality Perceptions?.
  EBES 2012 Conference - Istanbul
  ISBN: 978-605-61069-5-8
 • Tuğba Örten Tuğrul.
  (2012) Genç Tüketicilerin Yerel-Küresel Ürün Değerlendirmeleri ve Tercihleri (Prof. Dr. M. Oluç 3.lük Ödülü).
  PPAD / 17. Ulusal Pazarlama Kongresi
  507-518,
 • Altug Akin , Iliana Ferrer.
  (2011) Being Part of the Salvation: Dominant forms of participation in Spanish Television.
  IAMCR Istanbul Conference 2011
 • Gülizar Çalışkan , Barış Ayhan , Nuri Azbar.
  (2011) SOLID WASTE MANAGEMENT AT BEER FACTORIES AND ENERGY RECOVERY.
  Türk Alman Katı Atık Günleri (TAKAG)
 • Burcu Adıvar , Bengü Oflaç , Tuğba Örten , Tarık Atan.
  (2010) Social welfare chain: Classification of problems and the role of operational research.
  ICOVACS 2010 (International Conference On Value Chain Sustainable Development And Corporate Social Responsibility Strategies)
 • Melike D Kaplan , Tuğba Örten , Tuncdan Baltacioglu.
  (2010) A Slow Path To Sustainability: Cittáslows And Seferihisar Case.
  ICOVACS 2010 / Proceedings Of ICOVACS 2010
  556-564, ISBN: 978-84-15080-01-5
 • SELAHATTİN BEKMEZ , DAMLA AKTAN , ÖMER FARUK ALTUNÇ.
  (2010) Is the Libra On Balance for the European Union:Do Political Indicators Meet Economic Indicators in Turkey.
  Euroasia Business And Economics Conference
 • Tuğba Örten , Bengü Oflaç.
  (2010) The Role of Trust in Sustainable Supply Chain Collaborations.
  ICOVACS 2010 (International Conference On Value Chain Sustainable Development And Corporate Social Responsibility Strategies)
 • Tuğba Örten , Bengu Sevil Oflac.
  (2009) Thought Provoking Impacts of Prestige Brand Consumption on Society: An Exploratory Study in Western Turkey.
  34th Annual Macromarketing Conference / Rethinking Marketing In A Global Economy
  376-384, ISBN: 0-9795440-9-2
 • İSTEMİ BERK , DAMLA AKTAN.
  (2009) The Chess Board: Turkey As The Bridging Shah.
  Crucial Problems Of International Relations Through The Eyes Of The Young Scholars
 • Altuğ Akın.
  (2009) Medya Elestrisi Stadyuma Girdiginde: Sayin Basin Bunu da Yazin!.
  Media And Culture: V. Cultural Studies Symposium
 • Tugba Orten.
  (2009) Understanding Nonsmokers for the Benefits of Smokers: Being, Becoming or Sustaining as a Nonsmoker (ONLY PRESENTED) .
  8th International Conference On Health Economics, Management And Policy
 • Tugba Örten , Melike D Kaplan.
  (2009) Yerel Hizmetlerde Çevreci Faaliyetler ve Bunların Bireysel Tüketim Davranışlarına Olumlu Yansımaları.
  4. Ulusal Yerel Yönetimler Sempozyumu
  1071-1079, ISBN: 978-975-8918-33-1
 • Tugba Orten , Deniz Atik.
  (2009) Environmentally Friendly Consumption Preferences: Understanding the Impact of Consumption Routines.
  6th Annual Conference Of The Association-for-Consumer-Research San Francisco, CA, OCT 23-26, 2008 / Advances In Consumer Research
  822-824, ISBN: 978-0-915552-63-4
 • Tuğba Örten , Bengu Sevil Oflaç , Ela Burcu Üçel.
  (2009) Exploring the Influence of Consumer Culture on Prestige-Seeking Consumption: A Three Generation Perspective.
  34th Annual Macromarketing Conference / Rethinking Marketing In A Global Economy
  370-375, ISBN: 0-9795440-9-2
 • Altuğ Akın.
  (2009) Studying an international space of communication: the Eurovision Song Contest.
  Theories Of International And Intercultural Communication Conference
 • Bengü Sevil , Tuğba Örten.
  (2008) Building a green brand:Your supply chain tells how green you are.
  ICOVACS 2008 (International Conference On Value Chain Sustainability)
 • Burcu Özçam , Bengü Sevil , Tuğba Örten , Işık Ozge Yumurtacı.
  (2007) Endless Journey of RFID Through the Supply Chain: Backward and Forward.
  The 5th International Packaging Congress / Proceedings Of The 5th International Packaging Congress
 • DAMLA AKTAN.
  (2007) The Rejection of the EU Constitution.
  Crucial Problems Of International Relations Through The Eyes Of The Young Scholars
 • Frank Bates , Tuğba Örten , Evrim Ursavaş , Cemal Telyar , Ayça Cezayirli.
  (2006) A Look at the Study of Space Tecnology Applications on Heightened Security Needs – as Projected within University Course Offerings on Logistics and Supply Chain Management.
  4th International Logistics And Supply Chain Congress
 • Frank Bates , Tuğba Örten , Evrim Ursavaş , Cemal Telyar , Melek Akın.
  (2006) Consideration of the Supply Chain in an Interdisciplinary Environment: What To Have in a University Course Study.
  4th International Logistics And Supply Chain Congress
 • Burcu Özçam , Tarık Atan , Bahar Kürkçü , Tuğba Örten , Bengü Sevil.
  (2006) OR Approach for the Strategic Planning of NGO’s Social Welfare Chain.
  4 Th International Logistics And Supply Chain Congress
 • Altug Akin.
  Turkish media space in Sweden: The case of Merhaba Radio in Swedish Public Service Radio.
  153-180
  Bahar Baser , Paul T. Levin.
  Migration from Turkey to Sweden: Integration, Belonging and Transnational Community.
  (2017), IB Tauris: London,
 • Altug Akin.
  Football Supporters Alternative Media in Turkey: A Contestation Attempt of Media Power.
  35-48
  Ahmet Talimciler , Müge Demir Ayral.
  Turkey, Football and Media.
  (2017), Peter Lang,
 • Aydan Bilgilier , Kenan Demirel , Nazan Telli.
  Postmodernizm ile Değişen Hedef Kitle Stratejisi: Türk Hava Yolları Televizyon Reklamları Üzerine Bir Çalışma.
  379-408
  Prof. Dr. Aylin Göztaş.
  İletişimde Post Yazılar.
  (2016), Literatürk Academia, ISBN: 9786053371090
 • Tuğba Örten Tuğrul.
  The Effects of Consumer Social Media Marketing Experiences on Brand Affect and Brand Equity).
  Nick Hajli.
  Handbook of Research on Integrating Social Media into Strategic Marketing.
  (2015), IGI,
 • Göçer Aysu , Tuğba Örten Tuğrul.
  How Brands Communicate Sustainability Messages in Emerging Markets: A Content Analysis Based on Corporate Websites and Social Media.
  Ulaş Akküçük.
  Handbook of Research on Developing Sustainable Value in Economics, Finance, and Marketing.
  (2014), IGI,
 • Altuğ Akın.
  Çevirimiçi spor ortamlarında nefret söylemi.
  193-223
  Tuğrul Çomu.
  Yeni medyada nefret soylemi.
  (2012), Kalkeden Yayınları,
 • Altug Akin.
  Mesafelere Ragmen Sevebilmek: Diasporadaki Karsiyakalilar.
  73-84
  Tanıl Bora.
  Kafsinkaf.
  (2010), Iletisim Yayinlari, ISBN: 9789750507571
 • DAMLA AKTAN , EMRE CAN.
  AB Rekabet Politikası Kapsamında Telekomünikasyon Sektörü ve Türk Telekomun Özelleştirilme Süreci.
  SELAHATTİN BEKMEZ.
  Türkiye Avrupa Birliği Sektörel Rekabet Analizleri.
  (2008), NOBEL YAYINLARI,