SHKH 117 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Dünya Kültürleri ve Destinasyonları
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
SHKH 117
Güz
2
0
2
3

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Seviyesi
Ön Lisans
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı Görevleri gereği dünyanın çeşitli ülkelerinde bulunacak kabin memuru adaylarının dünyanın değişik kültürleri hakkında bilgi sahibi olmasını sağlamak. Önemli uçuş destinasyonları hakkında temel bilgilerin öğrenilmesini sağlamaktır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Değişik kültürler arasındaki farkı açıklayabilir
  • Dünyanın önemli kültürlerini tanımlayabilir
  • Dünya kültürleri tarihini açıklayabilir
  • Dünya kültürlerinin birbiri ile etkileşimini tanımlayabilir
  • Önemli destinasyonların özelliklerini tanımlayabilir
Tanımı Dünyanın çeşitli yörelerinde hakim olan kültürlere ilişkin detaylar. Bir havayolunun temel şebeke yapısı içindeki destinasyonlara ilişkin bilgiler.

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Genel anlamıyla Kültür kavramı, dünya üzerinde etnik yaşam şekilleri ve kültür oluşumu, keşifler. Ders Materyalleri
2 Antik Çağ Kültürü; Dünya üzerinde insan eliyle oluşturulmuş ilk büyük yapıtlar; Dünyanın antik çağda yapılmış yedi harikasının yeri ve önemi. Ders Materyalleri
3 Medeniyetlerin beşiği Mezopotamya kültürü, Kuzey Afrika ve Sina Yarımadasındaki etnik oluşumlar. Süveyş Kanalı, Lut gölü. Ders Materyalleri
4 Yeni Dünyanın keşfiyle Amerika Kıtasında oluşan devletler;, Kuzey Amerika Ülkeleri; ABD, Kanada, Meksika. Bering Boğaz'ının önemi Ders Materyalleri
5 Orta ve Güney Amerika Ülkeleri; Brezilya, Şili, Venezuella, Panama Kanalı ve önemi. İnka, Maya, Aztek Medeniyetleri. Ders Materyalleri
6 Genel Değerlendirme
7 Avrupa Kültürleri; Kuzey Avrupa'da Nordik ve İskandinav Ülkeleri, Vikingler. Ders Materyalleri
8 Orta Avrupa; Benelüx Ülkeleri, İngiltere, İrlanda, Çek Cum, Slovakya Macaristan Ders Materyalleri
9 Güney Avrupa; Akdeniz Kültürü, İspanya, Portekiz, Fransa, İtalya, Vatikan, Yunanistan, Roma Kültürü. Ders Materyalleri
10 Asya Kültürü; Yakın ve Orta Doğu Ülkeleri; Rusya, Çin, Moğolistan, Nepal Ders Materyalleri
11 Uzakdoğu Kültürü; Ada Ülkeleri; Japonya, Endonezya, Malezya, Singapur Ders Materyalleri
12 Son keşfedilen Kıta; Avustralya, Yeni Gine. Ders Materyalleri
13 Kutuplar; Antartika, Alaska Ders Materyalleri
14 Dünyanın yeni yedi harikaları. Ders Materyalleri
15 Türkiye’de ki Tarihi ve Turistik yerler Ders Materyalleri
16 Genel Değerlendirme

 

Dersin Kitabı

Genç Okurlar İçin Kısa Bir Dünya Tarihi, Ernst. H. Gombrich

Çizgisel Olmayan Tarih, Manuel de Landa

Dünya Kültürlerinde Kutsal Yerler, Adil Asımgil

İlber Ortaylı Seyahatnamesi, İlber Ortaylı

Diğer Kaynaklar

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
16
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
1
40
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
50
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
Final Sınavı / Sözlü Sınav
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
18
100
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
2
32
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
2
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
1
10
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
10
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
Final / Sözlü Sınav
    Toplam
84

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Havayolu işletmesinin yönetim sistemleri ve işleyiş prensipleri ile ulusal ve uluslararası mevzuat bilgisine sahip olmak

X
2

Temel havacılık terminolojisi, uçuş teorisi/aerodinamik ve meteoroloji konularında temel bilgi sahibi olmak

3

Kabin ekibi üyesinin görev/sorumlulukları, havacılıkta standart operasyon kuralları ve emniyet/güvenlik kavramları hakkında bilgi sahibi olmak

X
4

Havacılıkta ilkyardım konusunda doğru ve etkin müdahalenin önemini kavrayarak ilkyardım uygulamalarını yapabilmek

5

Tehlikeli madde taşımacılığı ile ilgili ve uçuş operasyonlarında oluşabilecek tüm acil durumlarda hayatta kalabilme teknikleri, kalabalığın kontrolü ve yönetimi metotları hususunda sorumluluklarını kavrayarak hızlı ve doğru müdahale edebilmek

6

Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurabilmek, bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk almak, eleştiriye açık, yapıcı ve özgüven sahibi olmak, etkin ve verimli çalışmak

X
7

Diksiyon ve anons teknikleri konusunda bilgi sahibi olmak

8

Havacılıkta insan faktörü, çevre, toplum, sağlık koşullarının etkileri, insan performansının limitleri ve kaynakların etkin kullanımının önemini kavrayabilmek

X
9

Dünya coğrafyası ve kültürleri konularında temel bilgiye sahip olmak

X
10

Genel görünüm ve kişisel bakımın önemini kavrayarak nezaket ve görgü kuralları çerçevesinde yolcu servis sunumunu gerçekleştirebilmek

11

Bir yabancı dili kullanarak sivil havacılıkta kabin hizmetleri alanı ile ilgili bilgileri izlemek ve meslektaşları ile ileitişim kurmak

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest