MGT 226 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Bilgisayar Destekli Grafik Tasarıma Giriş
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
MGT 226
Güz/Bahar
1
2
2
4

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Seviyesi
Ön Lisans
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı Bu dersin amacı, temel grafik tasarım yazılımlarını öğrencilere öğretmek ve bilgisayar ortamında giriş seviyesinde grafik tasarım çalışmaları yapmalarını sağlamaktır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Piksel tabanlı grafik tasarım yazılımlarını kullanabilecek,
  • Sektörde yaygın kullanılan grafik tasarım uygulamalarının niteliklerini belirtebilecek,
  • Farklı mecralar için görseller tasarlayabilecek,
  • Yenilikçi, yaratıcı grafik uygulamalarını örneklerle açıklayabilecek,
  • Projelerinde kullanacakları piksel tabanlı görsellerin düzenlemelerini yapabileceklerdir.
Tanımı Bu dersin içeriğini, grafik tasarımda kullanılan yazılımlarının temelinin öğretilmesi oluşturmaktadır. Teorik anlatımlar ve uygulamalar aracılığı ile öğrenciler sektörde yaygın kullanılan yazılımları tanıyıp, çeşitli proje uygulamaları yapacaklardır.

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
X
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Dersin tanıtımı ve değerlendirme kriterleri hakkında bilgilendirme.
2 Uygulamalar için kullanılacak yazılımların genel tanıtımı Ders notları
3 Piksel tabanlı grafik tasarım yazılımları: Adobe Photoshop Photoshop CS6 & CC, Özge Mardi Bayar, Kodlab, Bölüm 1
4 Piksel tabanlı grafik tasarım yazılımları: Adobe Photoshop Photoshop CS6 & CC, Özge Mardi Bayar, Kodlab, Bölüm 2
5 Adobe Camera Raw ve Photoshop yazılımlarında temel fotoğraf düzenlemeleri Ders notları
6 Afiş projesi için taslak oluşturulması ve uygun görsellerin hazırlanması Uygulama konusunun seçimi ve tasarım planlanması
7 Afiş uygulaması Uygulama çalışmaları
8 Afiş uygulaması Uygulama çalışmaları
9 Afiş uygulamalarının teslimi Broşür uygulaması için bilgilendirme Ders notları
10 Broşür uygulaması için taslak oluşturulması ve uygun görsellerin hazırlanması Uygulama konusunun seçimi ve tasarım planlanması
11 Broşür uygulaması Uygulama çalışmaları
12 Broşür uygulaması Uygulama çalışmaları
13 Broşür uygulamalarının teslimi Logo uygulaması hakkında bilgilendirme Ders notları
14 Logo uygulaması Uygulama çalışmaları
15 Logo uygulaması Uygulama çalışmaları
16 Logo uygulamalarının teslimi Proje teslimi

 

Dersin Kitabı

Photoshop CS6 & CC, Özge Mardi Bayar, Kodlab

Ders notları

Diğer Kaynaklar

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
16
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
5
90
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
Final Sınavı / Sözlü Sınav
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
5
100
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
1
16
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
2
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
2
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
5
10
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
Final / Sözlü Sınav
    Toplam
130

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Grafik Tasarım alanında problem çözmeyi bilmek, analitik ve bütünsel bir bakış açısına sahip olmak

X
2

Grafik Tasarım alanında edindiği bilgi ve becerileri sürekli sorgulayarak yenilemek, yaşam boyu öğrenme prensibi kazanmak, edindiği bilgileri yenileme ve geliştirmeyi hedeflemek

X
3

Tasarım becerilerini, ulusal ve uluslararası çalışmaları araştırarak ve üretilen tasarım ürünlerini sürekli inceliyerek analiz yaparak arttırmak. Bunlardan çıkarımlarını kendi tasarımlarında uygulamak.

X
4

Bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk almak, açık fikirli ve toplu çalışmaya uygun olarak etkin ve verimli çalışmak.

5

Kendi alanında tasarım bilinci ve sorumluluğuna sahip olmak, bu bilinci tüm ortak paydaşlara aktarabilmek.

X
6

Kendi alanında teknolojiye yeteri kadar hakim olmak ve bu yetkinliği sürekli arttırmaya çalışmak.

X
7

Mesleki olarak Tasarım ve Sanat eğitimi almış bir birey olarak, içinde bulunduğu toplumun bu konularda bilinçlendirme sorumluluklarını yerine getirme arzusuna sahip olmak, çevresini bu konuda aydınlatmak.

8

Yaptığı işin toplam fayda da kendi ulusuna yapacağı katkının bilincinde olmak ve toplumsal aidiyet duygusunu yaptığı işe yansıtmak.

9

Yaratıcı ve üretken bir sanatçı/tasarımcı adayı olabilmek

X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest