MESLEK YÜKSEKOKULU

Uygulamalı İngilizce Çevirmenlik

Akademik Yayınlar

SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanmış veya kabul edilmiş makaleler

Uluslararası

 • Filiz Mergen and Gülmira Kuruoğlu.
  (2021) Lateralization of Lexical Processing in Monolinguals and Bilinguals.
  International Journal Of Bilingualism , Vol. 25, No. 6, 1497-1509,
 • Nihal Yetkin-Karakoç and Filiz Mergen.
  (2021) Analyzing the Translations of Some English Circumstantial and Modal Adverbs into Turkish.
  The Journal Of Language Teaching And Learning , Vol. 11, No. 1, 1-16,
 • Filiz Mergen and Nihal Yetkin Karakoç.
  (2020) Translation of Ambiguous Words by Translation Trainees.
  Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi , Vol. 43, 111-122,
 • Filiz Mergen and Gülmira Kuruoğlu.
  (2019) Hemispheric Organization of Visual Word Recognition in Turkish Monolinguals.
  Psycholinguistics , Vol. 25, No. 2, 214-233,
 • Filiz Mergen and Gülmira Kuruoğlu.
  (2017) A Comparison of Turkish-English Bilinguals Processing of Emotion Words in Their Two Languages.
  Eurasian Journal Of Applied Linguistics , Vol. 3, No. 4, 89-98,

Diğer indexler tarafından taranan dergilerde yayımlanmış veya kabul edilmiş makaleler

 • Filiz Mergen and Simon Mumford.
  (2014) Vocabulary Mneumonics.
  Modern English Teacher , Vol. 23, No. 1, 25-28,

Hakemli dergilerde yayımlanmış veya kabul edilmiş makaleler

Ulusal

 • Filiz Mergen and Gülmira Kuruoğlu.
  (2016) Türkçe-İngilizce Konuşan İkidilli Bireylerin İkinci Dillerindeki Dilbilgisel ve Anlamsal İşlemlemelerinin Karşılaştırılması.
  Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , Vol. 17, No. 1, 61-69,
 • Filiz Mergen.
  (2012) ANADİLDEN SONRA ÖĞRENİLEN DİLDE DİLBİLGİSEL İŞLEMLEME : GEÇ İKİDİLLİLİĞİN BEYİNDİLBİLİMİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ.
  Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , Vol. 13, No. 4, 25-32,

Uluslararası

 • Filiz Mergen and Gülmira Kuruoğlu.
  (2018) Hemispheric Lateralization of Words in Turkish-English Bilinguals and Turkish Monolinguals.
  The Linguistics Journal , Vol. 12, No. 1,
 • Filiz MERGEN.
  (2018) Beyin Araştırmaları Işığında Yabancı Dil Sınıflarında Anadili Kullanımı.
  Anadili Eğitimi Dergisi , Vol. 6, No. 3, 553-568,
 • Filiz Mergen and Nihal Yetkin Karakoç.
  (2018) Analyzing the Translation of Modal Verbs and Adverbs by Meaning and Position.
  Modern Türklük Araştırmaları Dergisi , Vol. 14, No. 4, 70-84,
 • Filiz MERGEN and Gülmira Kuruoğlu.
  (2018) A COMPARISON OF BILINGUALS LEXICAL PROCESSING IN THEIR TWO LANGUAGES.
  Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , No. 33, 149-155,
 • Gulmira Kuruoglu and Filiz Mergen.
  (2016) HEMISPHERIC LATERALIZATION OF EMOTION WORDS: AN EXPERIMENTAL STUDY IN TURKISH-ENGLISH BILINGUALS AND TURKISH MONOLINGUALS.
  Humanities And Social Sciences Review , Vol. 5, No. 3,
 • FİLİZ MERGEN.
  (2015) YABANCI DİLDE DUYGUSAL DİL ALGISI, İFADE EDİLMESİ VE DİL EĞİTİMİNDEKİ ÖNEMİ.
  International Journal Of Languages' Education And Teaching , Vol. 3, No. 3, 214-223,
 • Filiz Mergen and Gülmira Kuruoğlu.
  (2021) Processing Emotion Words in the late-learned L2.
  Psycholinguistics In A Modern World 2021
 • Filiz Mergen and Nihal Yetkin-Karakoç.
  (2021) Translation of Ambiguous Words by Translation Trainees.
  Lotus Congress, Selçuk Üniversitesi
 • Filiz Mergen and Gülmira Kuruoğlu.
  (2020) Lateralızatıon of Non-Word Processıng in Monolınguals.
  International Scientific And Practical Conference, Ukraine / Psycholinguistics In The Modern World
  185-190,
 • Filiz Mergen and Gulmira Kuruoglu.
  (2017) A Comparison of Turkish-English Bilinguals Processing of Emotion Words In Their Two Languages.
  GlobELT 2017 Conference
 • Filiz Mergen and Gülmira Kuruoğlu.
  (2016) Lateralization of Emotion Words in Turkish- English Bilinguals : A Visual Hemifield Study.
  Language In Focus 2016
 • Filiz Mergen and Gülmira Kuruoğlu.
  (2016) Hemispheric Lateralization of Emotion Words in Turkish-English Bilinguals and Turkish Monolinguals.
  International Journal Of Arts & Sciences (IJAS)
 • Filiz Mergen and Gülmira Kuruoğlu.
  (2015) A Comparison of Lexical Processing in Monolinguals and Bilinguals.
  3rd Global Conference On Linguistics And Foreign Language Teaching
 • Filiz Mergen and Gülmira Kuruoğlu.
  (2014) İkidilli Bireylerin Anadilinde ve İkinci Dilinde Dilbilgisel İşlemlemeleri: Psikodilbilimsel Bir Değerlendirm.
  Uluslararasa 1. Selefler Ve Halefler Konferansı, Azerbeycan
 • Filiz Mergen and Gülmira Kuruoğlu.
  (2012) İkidilli Bireylerin Anadilinde ve İkinci Dillerinde Dilbilgisel ve Anlambilimsel İşlemlemelerinin İncelenmesi.
  Süleyman Demirel Üniversitesi
 • Filiz Mergen and Gülmira Kuruoğlu.
  (2011) Grammatical and Semantic Processing by Late L2 Speakers : A Psycholinguistic Approach.
  İzmir Ekonomi Üniversitesi / Squaring The Circle : Matching Competence With Performance
  59-70,
 • Filiz Mergen and Gülmira Kuruoğlu.
  () Processing Emotion Words by Turkish Monolinguals.
  Ukraine, 2022
 • Filiz Mergen and Gülmira Kuruoğlu.
  () L1 in an ELT class : Evidence from brain research.
  Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University, Kharkiv, Ukraine, 2022
 • Stefano Pugliese Ali Matay.
  (2021) Reclaimed artifacts wood joinery workshop.ISBN: 978-625-409-520-7
  Editör
 • Mehmet Gençer , Mustafa Işık , Mustaf ACaner Meydan and Leyla Bilen Kazancık Ve Diğ..
  (2020) İller Ve Bölgeler Arası Sosyo-Ekonomik Ağ Ilişkileri Raporu.ISBN: 978-605-7679-05-5
  Yazar
 • Mehmet Gençer Yok Yok.
  (2020) Applied Social Network Analysis With R: Emerging Research and Opportunities..
  IGI Global , ISBN: 9781799819127
  Yazar
 • Zeynep Tuna Ultav , Deniz Hasırcı , Hande Atmaca Çetin and Seren Borvalı - -.
  (2016) DATUMM Dokümantasyon ve Arşivleme_Türkiye’de Modern Mobilya..
  İzmir: İzmir Ekonomi Üniversitesi , ISBN: 978-975-8789-57-3.
  Yazar
 • Hande Atmaca Çetin Hande Atmaca Çetin.
  (2015) DATUMM, Dokümantasyon ve Arşivleme: Türkiyede Modern Mobilya.
  İzmir:Hürriyet Matbaa , ISBN: 978-975-8789-57-3
  Yazar / Çevirmen
 • A. Can Özcan , Ayça Durmaz Taşcı , Derya Irkdaş Doğu and Elif Kocabıyık.
  (2012) Agrindustrial Design: 2nd International Product and Service Design Congress and Exhibition on Agricultural Industries - Mediterranean/Food/Design.
  İzmir University Of Economics , ISBN: 9789758789498
  Editör
 • Tunçdan Baltacıoğlu , Öznur Yurt , Ö Demirkaya Öznur Yurt.
  (2011) Kendi İşini Kurma Rehberi.
  İzmir Ekonomi Üniversitesi Yayınları ,
  Yazar
 • DİDEM KAN KİLİC .
  (2011) Daylighting Concepts for University Libraries.
  LAP LAMBERT Academic Publishing , ISBN: 978-3-8465-0221-1
  Yazar / Çevirmen
 • Anita Afacan , Nil Akpınar - Wilsing Aynur Yürekli.
  (2010) EAP in Engineering and Computer Sciences 1.
  Izmir University Of Economics , ISBN: 978-975-8789-35-1
  Yazar
 • Burcu Guneri Cangarli .
  (2009) Bullying from Organizational Politics Perspective: The Intersection between Bullying and Organizational Political Tactics.
  VDM Verlag Dr. Müller E.K. , ISBN: 978-3-639-20408-7
  Yazar
 • Alev Katrinli , Gonca Gunay , Burcu Guneri Cangarli .
  (2008) Deneyimsel Öğrenmenin İşletme Eğitimindeki Yeri ve Eğitim Oyunlarının Rolü.
  Izmir Ekonomi Universitesi Yayını No: 024 , ISBN: 9789758789221
  Yazar
 • Tevfik Balcıoğlu , Özlem Çağlar Tombuş , Derya Irkdaş.
  (2007) EAD 07 Conference Proceedings: Dancing with Disorder: Design, Discourse, Disaster.
  İzmir University Of Economics , ISBN: 9789758789214
  Editör
 • Jan Grosfeld Monique Boelman.
  (1993) Voorkomen en reduceren van verzuim bij buschauffeurs.
  Stichting PBV , ISBN: 90-74695-02-7
  Editör
 • Jan Grosfeld Monique Boelman.
  (1992) Voorkomen en reduceren van verzuim in de metaal.
  Stichting PBV , ISBN: 90-74695-01-9
  Editör
 • Mehmet Gençer Mehmet Gençer.
  () Applied Social Network Analysis With R: Emerging Research and Opportunities.
  IGI Global , ISBN: 9781799819127
  Yazar
 • Nihal Yetkin Karakoç , Filiz Mergen.
  Bazı Zaman, Kiplik ve Yer Belirteçlerinin Cümle İçindeki Yerlerine Göre Çevirisinin Karşılaştırmalı Analizi.
  Neslihan Kansu Yetkiner , Mehmet Şahin.
  .
  (2017), Anı Yayıncılık, ISBN: 978-605170-157-8
İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.