SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanmış veya kabul edilmiş makaleler

Uluslararası

 • Filiz Mergen and Gülmira Kuruoğlu.
  (2017) A Comparison of Turkish-English Bilinguals Processing of Emotion Words in Their Two Languages.
  Eurasian Journal Of Applied Linguistics , Vol. 3, No. 4, 89-98,

Diğer indexler tarafından taranan dergilerde yayımlanmış veya kabul edilmiş makaleler

 • Filiz Mergen and Simon Mumford.
  (2014) Vocabulary Mneumonics.
  Modern English Teacher , Vol. 23, No. 1, 25-28,

Hakemli dergilerde yayımlanmış veya kabul edilmiş makaleler

Ulusal

 • Filiz Mergen and Nihal Yetkin Karakoç.
  (2018) Analyzing the Translation of Modal Verbs and Adverbs by Meaning and Position.
  Modern Türklük Araştırmaları Dergisi , Vol. 14, No. 4, 70-84,
 • Filiz MERGEN.
  (2018) Beyin Araştırmaları Işığında Yabancı Dil Sınıflarında Anadili Kullanımı.
  Anadili Eğitimi Dergisi , Vol. 6, No. 3, 553-568,
 • Filiz MERGEN and Gülmira Kuruoğlu.
  (2018) A COMPARISON OF BILINGUALS LEXICAL PROCESSING IN THEIR TWO LANGUAGES.
  Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , No. 33, 149-155,
 • Filiz Mergen and Gülmira Kuruoğlu.
  (2016) Türkçe-İngilizce Konuşan İkidilli Bireylerin İkinci Dillerindeki Dilbilgisel ve Anlamsal İşlemlemelerinin Karşılaştırılması.
  Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , Vol. 17, No. 1, 61-69,
 • Filiz Mergen.
  (2012) ANADİLDEN SONRA ÖĞRENİLEN DİLDE DİLBİLGİSEL İŞLEMLEME : GEÇ İKİDİLLİLİĞİN BEYİNDİLBİLİMİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ.
  Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , Vol. 13, No. 4, 25-32,

Uluslararası

 • Filiz Mergen and Gülmira Kuruoğlu.
  (2018) Hemispheric Lateralization of Words in Turkish-English Bilinguals and Turkish Monolinguals.
  The Linguistics Journal , Vol. 12, No. 1,
 • Gulmira Kuruoglu and Filiz Mergen.
  (2016) HEMISPHERIC LATERALIZATION OF EMOTION WORDS: AN EXPERIMENTAL STUDY IN TURKISH-ENGLISH BILINGUALS AND TURKISH MONOLINGUALS.
  Humanities And Social Sciences Review , Vol. 5, No. 3,
 • FİLİZ MERGEN.
  (2015) YABANCI DİLDE DUYGUSAL DİL ALGISI, İFADE EDİLMESİ VE DİL EĞİTİMİNDEKİ ÖNEMİ.
  International Journal Of Languages' Education And Teaching , Vol. 3, No. 3, 214-223,
 • Filiz Mergen and Gulmira Kuruoglu.
  (2017) A Comparison of Turkish-English Bilinguals Processing of Emotion Words In Their Two Languages.
  GlobELT 2017 Conference
 • Filiz Mergen and Gülmira Kuruoğlu.
  (2016) Lateralization of Emotion Words in Turkish- English Bilinguals : A Visual Hemifield Study.
  Language In Focus 2016
 • Filiz Mergen and Gülmira Kuruoğlu.
  (2016) Hemispheric Lateralization of Emotion Words in Turkish-English Bilinguals and Turkish Monolinguals.
  International Journal Of Arts & Sciences (IJAS)
 • Filiz Mergen and Gülmira Kuruoğlu.
  (2015) A Comparison of Lexical Processing in Monolinguals and Bilinguals.
  3rd Global Conference On Linguistics And Foreign Language Teaching
 • Filiz Mergen and Gülmira Kuruoğlu.
  (2014) İkidilli Bireylerin Anadilinde ve İkinci Dilinde Dilbilgisel İşlemlemeleri: Psikodilbilimsel Bir Değerlendirm.
  Uluslararasa 1. Selefler Ve Halefler Konferansı, Azerbeycan
 • Filiz Mergen and Gülmira Kuruoğlu.
  (2012) İkidilli Bireylerin Anadilinde ve İkinci Dillerinde Dilbilgisel ve Anlambilimsel İşlemlemelerinin İncelenmesi.
  Süleyman Demirel Üniversitesi
 • Filiz Mergen and Gülmira Kuruoğlu.
  (2011) Grammatical and Semantic Processing by Late L2 Speakers : A Psycholinguistic Approach.
  İzmir Ekonomi Üniversitesi / Squaring The Circle : Matching Competence With Performance
  59-70,
 • Nihal Yetkin Karakoç and Filiz Mergen.
  Bazı Zaman, Kiplik ve Yer Belirteçlerinin Cümle İçindeki Yerlerine Göre Çevirisinin Karşılaştırmalı Analizi.
  Neslihan Kansu Yetkiner and Mehmet Şahin.
  .
  (2017), Anı Yayıncılık, ISBN: 978-605170-157-8