Bizi takip edin
|
EN

MESLEK YÜKSEKOKULU

Uygulamalı İngilizce Çevirmenlik

Program İçi Seçmeli Dersler

AET 225 Alt Yazı Çevirisi

Makaleler, ders anlatımları ve dijital altyazı programı örneklemesi aracılığı ile öğrenciler altyazı çevirisi normlarını ve teknik özellikleri öğrenirler. Ayrıca, altyazı aracılığı ile kültürel değer aktarımı ve görsel-işitsel çeviride yeterlilik ve kabul edilebilirlik gibi kavramlar üzerine okumalar ve tartışmalar da yapılır.

AET 226  Özel Amaçlı Çeviriler I

Bu derste, bilimsel makale çevirisine geniş ve bütüncül bir yaklaşım ele alınacaktır. Farklı bilim alanlarına ait (biyoloji, kimya, fizik, mühendislik, tıp ve sosyal bilimler) bilimsel metinlerin Türkçe’den İngilizce’ye ve İngilizce’den Türkçe’ye çevirisi yapılacaktır.

AET 227  Özel Amaçlı Çeviriler II

Bu derste; öğrenciler, çevirinin özel bir alanı olan hukuk çevirisini tanıyacak, hukuk terminolojisi hakkında farkındalık kazanacak ve farklı türde hukuk metinlerini erek dile çevireceklerdir.

AET 228  Uluslararası Kurumlar ve Çeviri

Bu derste; öğrenciler, uluslararası kurumlar ile ilgili gündemdeki konuları ve ilişkileri takip ederler, ayrıca; bu alandaki ilgili antlaşmaların, makalelerin ve yazıların çevirisini yaparlar.

AET 229  Ardıl Çeviri I

Bu derste öğrencilere not tutma, bellek geliştirme, bilgiyi bölümleme ve bağlam oluşturma becerilerini geliştirmeye yönelik alıştırmalar verilerek öğrencilerin konuşmaları sözlü olarak aktarma ve konferans metinlerini çevirebilme becerilerinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır.

AET 230  Ardıl Çeviri II

Bu derste öğrencilere not tutma, bellek geliştirme, bilgiyi bölümleme ve bağlam oluşturma becerilerini geliştirmeye yönelik alıştırmalar verilerek öğrencilerin konuşmaları sözlü olarak aktarma ve konferans metinlerini çevirebilme becerilerinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır.

AET 231  Yazılı Medya Çevirileri

Bu derste yazılı medya dilinin farklı dilbilimsel özellikleri ele alınacak, farklı medya metinleri tür, söylem ve işlevleri açısından karşılaştırılacak ve medya metinlerinin etkili bir şekilde tercüme edilmesi için gerekli stratejiler tanıtılacaktır.

AET 235 Teknoloji ve Çeviri

Bu derste, çeviri alanında önemli yeri bulunan çeviri araçları, çeviri bellek sistemleri, çeviri projesi yönetim sistemleri ile sözlü çeviri teknolojilerine ve bu sistemlerdeki uygulamalara detaylı olarak yer verilmektedir.

SOSYAL MEDYA

İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.