Bizi takip edin
|
EN

MESLEK YÜKSEKOKULU

Uygulamalı İngilizce Çevirmenlik

Erasmus + Staj Hareketliliği

Ön lisans programlarında öğrenim gören öğrenciler Erasmus Öğrenci Staj Hareketliliği programından faydalanabilirler. Erasmus Öğrenci Staj Hareketliliği programı, öğrencilerin başka bir ülkede bir işletme veya organizasyon bünyesinde mesleki eğitim alma ve/veya çalışma deneyimi kazanma sürecidir.

Güncel duyurular için https://oia.ieu.edu.tr/tr/announcements/type/all​ sitesini düzenli olarak takip ediniz.

Yerleştirme süreleri:

Erasmus Öğrenci Staj Hareketliliği kapsamında yerleştirilecek olan öğrencilerin en az 2 ay, en fazla 12 ay süreyle staj yapma hakları bulunmaktadır. Kısa dönem mesleki öğrenim programları (ön lisans) için bu süre en az 2 hafta olabilir.

Ev sahibi kuruluşlar kimler olmalıdır?

Yerleştirme faaliyeti işletmeler, eğitim merkezleri ve araştırma merkezleri gibi kuruluşlarla gerçekleştirilebilir. Bununla birlikte, Avrupa Birliği kurumları ve ajansları, AB programını yürüten ve bu kapsamda hibe alan kuruluşlar ve misafir olunan ülkedeki diplomatik temsilciliklerde yerleştirme faaliyeti gerçekleştirilemez.

Staj yeri nasıl bulurum?

Çalışmak istediğiniz ülke, sektör ve firmaya karar verdikten sonra, başvuru mektubu, fotoğraflı öz geçmiş ve varsa portfolyonuzu posta, veya e-posta üzerinden ilgili adrese yollayabilirsiniz. Başvurunuzu gönderirken Erasmus+ Öğrenci Staj Hareketliliği kapsamında olduğunu ve hibe programından yararlanacağınızı özellikle vurgulayınız. https://erasmusintern.org/traineeships sitesinde yer alan duyurularda arama yapabilirsiniz. Meslek Yüksekokulu kapsamında arama yapmak için sol taraftaki menüden "degree" kısmında yer alan "short cycle or equivalent" seçeneğini işaretlemeyi unutmayınız.

*Örnek kapak yazısı / Cover letter

*Örnek öz geçmiş / Curriculum Vitae

Başvuru, seçim ve ilan süreci:

Öğrenciler, staj yapmak istedikleri kurumlarla doğrudan kendileri iletişime geçip staj onaylarını aldıktan sonra Uluslararası İlişkiler Ofisi'ne ilan edilen tarihler arasında başvurularını yaparlar. Rektörlük'e bağlı komisyon tarafından başvurular değerlendirilerek sonuçlar ilan edilir.

Seçim kriterleri:

Staj seçimlerinde kullanılan puanlama sisteminin %50'si Genel Not Ortalaması (en az 4.00 üzerinden 2.20 olacak şekilde), %50 yabancı dil puanıdır.

Maddi destek:

Öğrenciler program dahilinde yurt dışında kaldıkları süre için Avrupa Komisyonu’ndan mali destek alma şansına sahip olurlar. Öğrencilere verilecek olan aylık hibenin miktarı, her sene Ulusal Ajans tarafından belirlenerek Uygulama El Kitabı’nda ilan edilir. Verilen mali destek geri istenmeyecek olup, öğrencilerin bütün masraflarını karşılamak amaçlanmamakta, yalnızca program dahilinde ek masraflara yardımcı olmak istenmektedir. Erasmus’a olan talebin katlanarak artması, Ulusal Ajans tarafından dağıtılan hibenin miktarında kesintilere yol açabilmekte ve kurumların her yıl talep ettikleri miktarda hibe alamama olasılıkları doğmaktadır. Böyle bir durumda Ulusal Ajans’ın yaptığı ek hibe çağrısına cevap verilir. Ek hibenin de tahsis edilememesi durumunda, seçilmiş olan öğrenciler isterlerse “hibesiz” olarak staj faaliyetinden yararlanabilirler.

Seçildikten sonraki süreç;

Öğrenciler seçildikten sonra, hem İzmir Ekonomi Üniversitesi, hem de staj yapacakları kurum tarafından onaylanması gereken Eğitim Anlaşması ve Kalite Taahhüdü belgesini hazırlayarak (gerekli imzaları tamamladıktan sonra) Uluslararası İlişkiler Ofisi’ne teslim ederler. Staj Hareketliliği programından hibeli olarak yararlanacak olan öğrenciler, Euro hesap numarası bilgilerini Uluslararası İlişkiler Ofisi’ne dilekçe aracılığıyla iletirler ve bu bilgilere göre kendileriyle hibe sözleşmesi imzalanır. Hibe sözleşmesinin imzalanmasını takiben, öğrencilerin alacakları toplam hibe tutarının %70′lik kısmı belirtilen Euro hesap numaralarına aktarılır.

Üniversitemizde staj yapmak isteyen yabancı öğrenciler, taslak iş planlarını sunarak Uluslararası İlişkiler Ofisi’ne başvurmalıdır.

İzmir Ekonomi Üniversitesi'nin Erasmus+ Staj Anlaşması ile ilgili resmi bir belge talep edilirse "https://phoenix.ieu.edu.tr/betanix/uploads/cms/oia.ieu.edu.tr/5422_1616146836.pdf" sitesindeki dokümanı sunabilirsiniz.

Detaylı bilgi için;

İzmir Ekonomi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Ofisi

Adres: Sakarya Caddesi, No:156 35330 Balçova – İzmir

E-posta: oia@ieu.edu.tr 

Telefon: +90 232 488 8187 / 8570

MYO Erasmus + Staj Koordinatörü

Öğr. Gör. Dr. Kenan Demirel

E-posta: kenan.demirel@ieu.edu.tr

Telefon: +90 232 488 98 41

SOSYAL MEDYA

İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.